Home / Candle / Phêro Hoàng Anh Đức

Phêro Hoàng Anh Đức

Phêro Hoàng Anh Đức
Việt nam
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phêro Hoàng Anh Đức được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Dức Chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng . Amen.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …