Home / Candle / Phêro Nguyễn Thanh Phong

Phêro Nguyễn Thanh Phong

Cầu cho Linh hồn Phêro được Chúa thương xót thánh hoá để linh hồm Phero được về nước Ngài.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …