Home / Candle / Phêrô Trần Thanh Bình

Phêrô Trần Thanh Bình

Xin cầu cho linh hồn Phêrô được yên nghỉ và vui hưởng nhan thánh Chúa

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …