Home / Candle / Phêrô Vũ Nguyễn Hải Du

Phêrô Vũ Nguyễn Hải Du

Con cầu xin Chúa thương xót Linh Hồn Phêrô mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này ngày 07/10/2002
Nếu còn vấp phạm điều gì làm mất lòng Chúa, Con cúi xin Chúa thương tha thứ và cho Linh Hồn Phêrô được nghỉ yên hạnh phúc trong tình thương của Chúa và Mẹ Maria cùng Thánh cả Giuse.
Giêsu. Maria. Giuse, Con mến yêu. Xin cứu rỗi Linh Hồn Phêrô và Martino.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …