Home / Candle / Thầy Phêrô Trần Đức Thảo

Thầy Phêrô Trần Đức Thảo

He passed away on Thursday, September 19, 2019. May he rest in peace with Father – Son – Holy Spirit

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …