Home / Candle / Thầy phêrô

Thầy phêrô

Xin cho linh hồn thầy phêrô được hưởng tôn nhan Thiên Chúa !!!

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …