Home / Candle / Tiên Nhân, Thai Nhi, Linh hồn mồ cô

Tiên Nhân, Thai Nhi, Linh hồn mồ cô

Xin Chúa thương đón nhận các linh hồn ấy về nước của Người. Amen

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …