Home / Candle / tổ tiên , ông bà, cha mẹ anh chị

tổ tiên , ông bà, cha mẹ anh chị

cầu cho các Ngài được về hưởng tôn nhan Chúa

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …