Home / Candle / Vicente và Anna

Vicente và Anna

Lạy Chúa. Xin Chúa mở cửa Thiên Đàng, xin cho các linh hồn được trở về quê trời. Là nơi không còn tang tóc, là nơi an hưởng hạnh phúc muôn đời

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …