Home / Candle / Vo Kim Lien

Vo Kim Lien

Linh hon duoc nghi ngoi yen han, vui ve va binh an hanh phuc trong nuoc thien Chua.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …