Home / Candle / Xin cầu cho linh hồn Anna và Giuse

Xin cầu cho linh hồn Anna và Giuse

Xin Chúa cho linh hổn Anna và Giuse đuoc bghir yên muôn đời .

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …