Home / Candle / Xin cầu cho linh hồn Phanxico Xavie

Xin cầu cho linh hồn Phanxico Xavie

Xin cầu cho linh hồn Phanxico Xavie được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vô cùng Amen!🙏🙏🙏🙏

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …