Home / Ngày Thánh Mẫu Cát Minh

Ngày Thánh Mẫu Cát Minh

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ III – Middletown, NY ngày 8 tháng 9 2018

Kính mời Quý Đức Cha, quý Cha, quý Nam Nữ Tu Sĩ Ông Bà và Anh Chị em đến tham dự ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG với Chủ Đề CÙNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM VỀ BÊN MẸ LA VANG… THỨ BẢY NGÀY 8 THÁNG 9, 2018 – …

Xem thêm ...

Ngày Hành Hương La Vang

Dòng Cát Minh Kính mời quý Đức Cha, quý Cha, quý nam nữ Tu Sĩ đến tham dự Ngày Hành Hương La Vang tại Đền Đức Mẹ Núi Cát Minh, NY, 70 Carmeltie Dr, Middletown NY, Ngày 1 tháng 7, 2017 Với sự tham dự của: Đức Cha Giuse Nguyễn …

Xem thêm ...