Home / Tin Tức / Cuộc Họp giữa Hội Đồng Cố Vấn O.Carm và OCD.

Cuộc Họp giữa Hội Đồng Cố Vấn O.Carm và OCD.

Roma, Italy: Ngày 6 tháng 6, 2017, cuộc họp giữa các thành viên của hai hội đồng Cố Vấn O.Carm. và O.C.D tại nhà Trung Ương (Curia) của Dòng Cát Minh Gốc (O.Carm.). Đây là cuộc họp mỗi 6 tháng mà hai hội đồng cố vấn đã thống nhất và duy trì từ nhiều năm nay. Trong  cuộc họp, cha bề trên Tổng Quyền O.C.D đã sơ lược lại cuộc họp giữa các bề trên thượng cấp các Dòng Nam tại Roma, diễn ra từ ngày 24 đến 26 tháng 5, 2017. Hai chủ đề mà các bề trên thượng cấp quan tâm: Đời sống Dâng hiến và Hội nhập Văn hoá và Thượng Hội Đồng Giám Mục bàn về “Giới trẻ, Đức tin và Phân định Ơn gọi.”. Hai hội đồng cố vấn cũng đã bàn luận và trao đổi nhiều thông tin cho nhau bao gồm việc tổ chức ngày Đại Hội Giới Trẻ vào tháng Giêng, 2019 tại Panama, và việc chuẩn bị cho Đại Hội ALACAR ( Hiệp Hội Cát Minh Châu Mỹ Latin), sẽ được diễn ra từ ngày 23 đến 27 tháng 10, 2018. Cuộc họp diễn ra trong bầu khí  ấm áp và huynh đệ và kết thúc sau bữa cơm trưa.

Check Also

Đại Nhạc Hội Mẹ Yêu – Dòng Cát Minh

Đại Nhạc Hội “Mẹ Yêu – Những giai điệu thăng hoa tình mẫu tử”!   …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *