Home / dong hinh

dong hinh

Anh em Cát Minh được mời gọi dấn thân vào một hành trình hoán cải từng bước một và tăng dần lên, bao gồm mọi khía cạnh cuộc sống, để cho mình nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu nhờ tác động của Thần Khí và đạt đến sự kết hợp với Thiên Chúa.

Anh em Cát Minh được mời gọi dấn thân vào một hành trình hoán cải từng bước một và tăng dần lên, bao gồm mọi khía cạnh cuộc sống, để cho mình nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu nhờ tác động của Thần Khí và đạt đến sự kết hợp với Thiên Chúa.