Home / Được tình mến

Được tình mến

Được tình mến Đất thánh kích thích, những vị ẩn sĩ khởi thủy của Dòng Cát Minh, đã thánh hiến đời mình nơi Đất thánh cho Đấng đã cứu chuộc bằng việc đổ máu đào ra, qua đó họ có thể phục vụ Người, mặc lấy thân phận khó nghèo của đời sống tu trì, kiên trì trong sám hối thánh thiện  và hình thành  một cộng đoàn huynh đệ.

Được tình mến Đất thánh kích thích, những vị ẩn sĩ khởi thủy của Dòng Cát Minh, đã thánh hiến đời mình nơi Đất thánh cho Đấng đã cứu chuộc bằng việc đổ máu đào ra, qua đó họ có thể phục vụ Người, mặc lấy thân phận khó nghèo của đời sống tu trì, kiên trì trong sám hối thánh thiện  và hình thành  một cộng đoàn huynh đệ.