Home / Event / Lectio Divina: Gioan 16:12-15

Lectio Divina: Gioan 16:12-15

Date: Thứ Tư 8 Tháng Năm, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Tư Tuần VI – Mùa Phục Sinh

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa, là Cha của chúng con,

Chúa không hề ở xa chúng con,

Vì trong Chúa, chúng con sống, đi đứng và hiện hữu

Và Chúa sống trong chúng con,

Nhờ Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, xin hãy thực sự ở với chúng con,

Xin sai Chúa Thánh Thần Chân Lý đến với chúng con

Và nhờ Người làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của chúng con

Về cuộc sống và sứ điệp của Con Chúa

Để chúng con có thể đón nhận sự thật toàn vẹn

Và sống theo sự thật ấy trước sau như một.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.  Amen.

2.  Bài Đọc Tin Mừng – Gioan 16:12-15 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:  “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.  

3.  Suy Niệm

–  Trong Mùa Phục Sinh, các bài Tin Mừng mỗi ngày hầu như luôn được trích ra từ các chương 12 đến chương 17 của sách Tin Mừng Gioan.  Điều đó tiết lộ một điều gì đó liên quan đến nguồn gốc và điểm đến của những chương này.  Chúng không chỉ cho thấy những gì đã xảy ra trước Cuộc Thương Khó và cái chết của Chúa Giêsu, mà hơn hết cả, cuộc sống đức tin của các cộng đoàn tiên khởi sau khi Chúa sống lại.  Họ biểu lộ đức tin Phục Sinh đầy sinh động trong họ.

–  Ga 16:12:  Thầy còn nhiều điều phải nói với các con.  Bài Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng câu này:  “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được.”  Chúa Giêsu nói hai điều:  lời từ biệt, được đặc trưng cho Bữa Tiệc Ly, và mối quan tâm của Chúa Giêsu, người anh cả, đối với những người em của Ngài, Đấng mà trong một thời gian ngắn sẽ ra đi không có sự hiện diện của Người.  Thời gian còn lại rất ngắn ngủi.  Công việc bắt đầu vẫn chưa hoàn tất.  Các môn đệ chỉ mới bắt đầu thời gian tập sự của họ.  Ba năm là một thời gian rất ngắn để thay đổi cuộc sống, để bắt đầu sống và suy nghĩ trong hình ảnh mới về Thiên Chúa.  Giai đoạn huấn luyện của họ vẫn chưa kết thúc.  Vẫn còn nhiều thiếu sót và Chúa Giêsu vẫn còn có nhiều điều để dạy dỗ họ và truyền lại cho họ, nhưng Người biết các môn đệ của Người.  Các ông không thuộc trong số những người thông minh nhất.  Các ông không thể biết được tất cả các hậu quả và ý nghĩa của việc làm môn đệ lúc này.  Họ sẽ trở nên chán nản.  Họ không thể chịu đựng nổi điều này.   

–  Ga 16:13-15:  Chúa Thánh Thần sẽ đến để trợ giúp các ông.  “Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con.”  Lời khẳng định của Chúa Giêsu cho thấy trải nghiệm của các cộng đoàn tiên khởi.  Trong phạm vi mà các ông tìm cách bắt chước Chúa Giêsu, cố gắng diễn giải và áp dụng Lời Chúa cho các hoàn cảnh khác nhau trong đời sống của họ.  Căn bản của trải nghiệm này là sứ điệp của Chúa Giêsu:  “Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

  Hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Tin Mừng theo Gioan.  Thánh Gioan sử dụng nhiều hình ảnh và biểu tượng để biểu thị hoạt động của Chúa Thánh Thần.  Như trong sự sáng tạo (St 1:1), Thần Khí Chúa cũng ngự xuống trên Chúa Giêsu, “dưới dạng chim bồ câu, từ Trời xuống” (Ga 1:32).  Đó là khởi đầu của sự sáng tạo mới!  Chúa Giêsu nói những lời của Thiên Chúa và truyền đạt Thần Khí Chúa cho chúng ta vô ngần vô hạn (Ga 3:34).  Lời của Chúa là Thần Khí và là Sự Sống (Ga 6:63).  Khi Chúa Giêsu nói lời từ biệt, Người nói rằng Người sẽ sai Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi, một Đấng Bảo Trợ khác, Đấng ấy sẽ ở lại với chúng ta luôn mãi.  Đó là Chúa Thánh Thần (Ga 14:16-17).  Nhờ Cuộc Khổ Nạn, cái chết, sự Sống Lại của Người, Chúa Giêsu đã dành được món quà Chúa Thánh Thần cho chúng ta.  Nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, tất cả chúng ta đã nhận được cùng một Thần Khí của Chúa Giêsu (Ga 1:33).  Khi Chúa hiện ra với các Tông Đồ, Người thở hơi vào các ông và nói rằng:  “Hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần!” (Ga 20:22).  Thần Khí Chúa giống như nước tuôn ra từ trong người của những người tin vào Chúa Giêsu (Ga 7:37-39; 4:14).  Tác dụng đầu tiên của hoạt động của Chúa Thánh Linh trong chúng ta là sự hòa giải:  “Nếu các con tha tội cho ai, thì người ấy được tha; nếu các con cầm giữ ai, thì tội người ấy bị cầm giữ” (Ga 20:23).  Thần Khí mà Chúa Giêsu truyền đạt cho chúng ta có nhiều tác động:  bảo trợ và truyền bá (Ga 14:16), truyền đạt sự thật (Ga 14:17; 16:13), khiến chúng ta nhớ lại những điều Chúa Giêsu đã dạy (Ga 14:26); sẽ làm chứng cho Chúa Giêsu (Ga 15:26); biểu lộ vinh quang của Chúa Giêsu (Ga 16:14), sẽ thuyết phục thế gian về tội lỗi và công lý (Ga 16:8).  Chúa Thánh Linh được ban cho chúng ta để chúng ta có thể hiểu được đầy đủ ý nghĩa Lời của Chúa Giêsu (Ga 14:26; 16:12-13).  Được khích lệ bởi Thần Khí của Chúa Giêsu, chúng ta có thể tôn thờ Thiên Chúa ở bất cứ nơi nào (Ga 4:23-24).  Ở đây có sự tự do của Chúa Thánh Linh mà thánh Phaolô đã viết:  “Ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì nơi đó có tự do” (2Cr 3:17).

4.  Một vài câu hỏi cá nhân

  Tôi sống tuân theo giáo huấn của Chúa Giêsu như thế nào:  riêng một mình hay trong cộng đoàn?

 Việc tham gia vào trong cộng đoàn của tôi có bao giờ cho tôi cảm nghiệm được ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần không?

–  Lời giảng dạy của Chúa Giêsu đưa ra thì rất đơn giản, thế nhưng vẫn có thể khó khăn để thực hiện cho đến lúc hoàn tất.  Tôi đã có để cho Chúa Thánh Thần củng cố và giúp đỡ tôi không?

5.  Lời nguyện kết

Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa,

Vì thánh danh Người cao cả vô song,

Và oai phong vượt quá đất trời.

Thế lực dân Người, Người đã nâng cao.

Đó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa,

Của con cháu nhà Israel, dân gần gũi với Người.

(Tv 148:13-14)

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

Date: Time: - THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng …