Home / Event / Lectio Divina: Gioan 16:23b-28

Lectio Divina: Gioan 16:23b-28

Date: Thứ Bảy 11 Tháng Năm, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Bảy Tuần VI – Mùa Phục Sinh

 

  1. Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa, là Cha nhân từ,

Thật khó để cho chúng con chấp nhận đau khổ,

Vì chúng con biết rằng Chúa đã tạo dựng ra chúng con

Để được hạnh phúc và mừng vui.

Khi đau khổ thử thách chúng con

Với lời khiêu khích “tại sao lại là tôi?”

Xin Chúa giúp chúng con khám phá ra chiều sâu

Về sự tự do nội tâm và tình yêu của chúng con

Và tất cả khả năng về đức tin và lòng trung thành của chúng con

Hiệp với, và bởi quyền năng của

Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  1. Bài Đọc Tin Mừng – Gioan 16:23b-28 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em:  anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.  Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy.  Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.  Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em.  Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở.  Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em.  Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.  Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.”

  1. Suy Niệm

–  Ga 16:23b:  Các môn đệ được phép hoàn toàn tiếp cận với Chúa Cha.  Đây là lời đoan hứa mà Chúa Giêsu ban cho các môn đệ của Người:  họ có thể được tiếp cận với tình phụ tử của Thiên Chúa trong sự hiệp nhất với Người.  Sự trung gian của Chúa Giêsu đưa các môn đệ đến với Chúa Cha.  Một cách rõ ràng, vai trò của Chúa Giêsu không phải là dùng chính mình để thay thế cho “những kẻ thuộc về Người”.  Người không đảm trách điều đó bằng cách cầu thay nguyện giúp, nhưng Người hợp nhất họ với chính Người, và trong sự hiệp thông với Người, họ đề đạt những nhu cầu của mình.

Các môn đệ chắc chắn rằng Chúa Giêsu có thể tiếp cận với những phong phú của Chúa Cha:  “Thật, Thầy bảo thật anh em:  anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy” (câu 23b).  Như thế, có nghĩa là trong sự kết hợp với Chúa Giêsu, lời thỉnh cầu sẽ có hiệu quả.  Đối tượng của bất cứ lời thỉnh cầu nào với Chúa Cha phải luôn được kết hợp với Chúa Giêsu, có nghĩa là với tình yêu của Người và với sự cam kết hiến mạng sống của Người cho loài người (Ga 10:10).  Lời cầu nguyện dâng lên Chúa Cha, nhân danh Chúa Giêsu, trong sự hiệp nhất với Người (Ga 14:13; 16:23) thì được nhậm lời.

Cho đến bây giờ, các ông chưa nhân danh Chúa Giêsu mà cầu xin điều gì, nhưng họ sẽ có thể làm được điều đó sau khi Người được tôn vinh (Ga 14:13) khi các ông sẽ nhận được Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ soi sáng các ông hoàn toàn về danh tính của Người (Ga 4:22 và các câu sau đó) và sẽ tạo nên sư hiệp nhất với Người.  Các môn đệ của Chúa sẽ có thể cầu xin và nhận được niềm vui trọn vẹn khi họ chuyển sự quy hướng từ Chúa Giêsu sang đức tin.

–  Ga 16:24-25:  Trong Chúa Giêsu, là sự tiếp cận trực tiếp với Chúa Cha.  Các tín hữu được đưa vào mối quan hệ giữa Chúa Con và Chúa Cha.  Trong câu Ga 16:26, một lần nữa, Chúa Giêsu nói về mối liên kết được tạo ra bởi Chúa Thánh Thần cho phép chính Người trình bày mọi lời khẩn cầu với Chúa Cha trong sự kết hợp với Người.  Điều đó sẽ xảy ra “vào ngày đó”.  Việc này có nghĩa là gì:  “Vào ngày đó anh em sẽ cầu xin”?   Đó là ngày Người sẽ đến và sẽ ban Thần Khí cho họ (Ga 20:19, 22).  Đó là lúc mà các môn đệ, biết được mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha, sẽ biết rằng họ sẽ được nhậm lời.  Chúa Giêsu không còn cần phải cầu xin thay cho họ, không phải vì sự trung gian của Người đã kết thúc, mà vì họ đã tin vào việc Ngôi Lời Nhập Thể, và được kết hợp chặt chẽ với Đức Kitô, sẽ được Chúa Cha yêu thương như Ngài yêu thương Chúa Con (Ga 17:23,  26).  Trong Chúa Giêsu, các môn đệ cảm nghiệm được sự tiếp cận trực tiếp với Chúa Cha.

–  Ga 16:26-27:  Lời cầu nguyện với Chúa Cha.  Vì thế, việc cầu nguyện bao gồm việc đến cùng Chúa Cha nhờ Chúa Giêsu; thưa chuyện với Chúa Cha nhân danh Chúa Giêsu.  Lời nói của Chúa Giêsu trong các câu 26-27, “và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em.  Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em”, đáng được lưu ý đặc biệt.  Tình yêu mến của Chúa Cha dành cho các môn đệ được tạo thành nhờ sự gắn bó của “những kẻ thuộc về Người” với Chúa Giêsu trên niềm tin vào lai lịch của Người, thừa nhận Chúa Giêsu là món quà từ Chúa Cha.

Sau khi tập hợp các môn đệ về với Người, Chúa Giêsu dường như rút khỏi vai trò trung gian của Người, nhưng trên thực tế, Người đã để Chúa Cha dẫn dắt và sở hữu chúng ta:  “Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn” (câu 24).  Được đưa vào mối quan hệ với Chúa Cha qua sự hiệp nhất trong Chúa Giêsu, niềm vui của chúng ta được trọn vẹn và lời cầu nguyện cũng hoàn hảo.  Thiên Chúa luôn ban tặng tình yêu thương của Người cho toàn thể thế gian, nhưng một tình yêu như thế chỉ có thể có được nếu có sự đáp trả của loài người.  Tình Yêu không trọn vẹn nếu nó không có sự đáp trả:  ngày nào mà loài người không đón nhận, nó vẫn còn ở trong tình trạng chờ đợi.  Tuy nhiên, các môn đệ đón nhận điều đó ngay tại thời điểm họ yêu mến Chúa Giêsu và do đó họ thực hiện tình yêu đối với Chúa Cha.  Cầu nguyện là mối quan hệ của tình yêu thương này.  Tại cuối đời, lịch sử của mỗi một chúng ta được xác định với quá trình cầu nguyện với Người. ngay cả tại những lúc dường như không phải là cầu nguyện.  Khát khao, mong mỏi đã là lời cầu nguyện và theo cách tương tự là kiếm tìm, thống khổ….

  1. Một vài câu hỏi cá nhân

  Sự cầu nguyện của riêng tôi và của cộng đoàn có diễn ra trong trạng thái êm ả, tĩnh lặng và thật là bình an không?

 Bạn dành bao nhiều nỗ lực hoặc quyết tâm để thăng tiến tình bạn với Chúa Giêsu?  Bạn có nghĩ rằng một lai lịch thực sự có thể đạt được qua sự hiệp thông với Người và trong tình yêu thương tha nhân không?

–  Tôi nghĩ gì về sự hiệp nhất của tôi với Chúa Giêsu, khi guy gẫm câu Diễm Tình Ca 2:16:  “Người tôi yêu thuộc trọn về tôi và tôi trọn vẹn thuộc về chàng”?

–  Tôi có cầu nguyện trong sự kết hợp với Chúa Giêsu không, hay là chỉ với những ý tưởng và toan tính của riêng tôi?

  1. Lời nguyện kết

Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,

Thiên Chúa ngự trên tòa uy linh cao cả.

Kìa vượng hầu các dân tề tựu

Cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Áp-ra-ham.

Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa,

Đấng siêu việt ngàn trùng.

(Tv 47:9-10)

 

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

Date: Time: - CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 …