Home / Event / Lectio Divina: Gioan 16:29-33

Lectio Divina: Gioan 16:29-33

Date: Thứ Hai 22 Tháng Năm, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Hai Tuần VII – Mùa Phục Sinh

 

  1. Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa, là Thiên Chúa của chúng con,

Khi Con của Chúa là Đức Giêsu phải trải qua những thử thách,

Người đã biết rằng Chúa Cha đang ở với Người

Và Người phó thác chính mình trong tay của Chúa Cha.

Bằng cách này, Người đã đem lại bình an cho mọi người.

Lúc chúng con được lãnh nhận phép thanh tẩy nhân danh Người,

Xin Chúa hãy để cho Thần Khí Chúa giúp chúng con thêm can đảm

Khi chúng con phải đối diện với những đau khổ và khó khăn

Để cho chúng con, giống như Con của Chúa và cùng với Người

Chúng con có thể chiến thắng sự dữ trong chúng con và trong thế gian.

Nguyện xin cho các gian nan của chúng con

Nảy sinh tình yêu thương, bình an, và hy vọng cho người khác

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  1. Bài Đọc Tin Mừng – Gioan 16:29-33 

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu phán rằng: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa.  Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy.  Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.”  Đức Giêsu đáp: “Bây giờ anh em tin à?  Này đến giờ – và giờ ấy đã đến rồi – anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả để Thầy cô độc một mình.  Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.  Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy, anh em được bình an.  Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên!  Thầy đã thắng thế gian.”

  1. Suy Niệm

–  Bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục là môi trường của Bữa Tiệc Ly, một môi trường của tình huynh đệ và của sự chia ly, của buồn phiền và mong đợi, phản ánh hoàn cảnh của các cộng đoàn ở Tiểu Á vào cuối thế kỷ thứ nhất.  Để có thể hiểu rõ bài Tin Mừng, chúng ta không nên quên rằng họ đưa ra những lời của Chúa Giêsu như thể là những lời này đã được ghi lại trên đĩa CD và trao lại cho họ.  Các sách Tin Mừng là những tác phẩm mục vụ tìm cách thể hiện và cập nhật những lời của Chúa Giêsu trong những hoàn cảnh mới mà các cộng đoàn gặp phải vào hậu bán thế kỷ thứ nhất ở miền Galilê (sách Mátthêu), tại Hy Lạp (sách Luca), tại Ý (sách Máccô), và tại Tiểu Á (sách Gioan).  Trong sách Tin Mừng theo Gioan, những lời nói và câu hỏi từ các môn đệ không chỉ là của các môn đệ.  Thực ra, chúng cho thấy các câu hỏi và vấn đề của các cộng đoàn.  Chúng phản chiếu hình ảnh của các cộng đoàn thời ấy, cũng như các cộng đoàn ngày nay, được nhận ra bằng nỗi buồn sầu và thống khổ của họ, bằng niềm vui mừng và hy vọng của họ.  Họ tìm thấy ánh sáng và sức mạnh trong các câu trả lời của Chúa Giêsu.

–  Ga 16:29-30:  “Bây giờ Thầy nói rõ.”  Chúa Giêsu đã phán với các môn đệ của Người rằng:  “Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.  Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian.  Này Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha” (Ga 16:29-30).  Nghe lời khẳng định này của Chúa Giêsu, các môn đệ thưa rằng:  “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa.  Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy.  Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.”  Các môn đệ cho rằng họ đã hiểu tất cả mọi chuyện.  Đúng, họ thực sự có được ánh sáng đích thực để làm sáng tỏ vấn đề của mình, nhưng đó vẫn là một thứ ánh sáng rất mờ nhạt.  Các ông đã nhận được hạt giống, nhưng vào lúc ấy, vẫn chưa biết cây.  Ánh sáng hoặc hạt giống là trực giác căn bản của đức tin mà theo đó Chúa Giêsu cho chúng ta sự mặc khải về Thiên Chúa, Đấng là Chúa Cha:  “Giờ đây chúng con tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.”  Đây chỉ là khởi đầu, là hạt giống.  Chính Chúa Giêsu đã và đang là dụ ngôn, sự mặc khải vĩ đại về Thiên Chúa cho chúng ta.  Thiên Chúa đến với chúng ta và tỏ mình cho chúng ta, nhưng Thiên Chúa không tham dự vào bất kỳ một biểu tượng nào.  Người nổi trội hơn cả, vượt xa các biểu tượng của chúng ta và đem đến cho chúng ta những ngạc nhiên bất ngờ, mà đôi khi rất đau khổ.

–  Ga 16:31-32:  Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình, Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.  Chúa Giêsu hỏi các môn đệ rằng:  “Bây giờ anh em tin à?”  Chúa biết các môn đệ của Người.  Người biết rằng họ vẫn còn thiếu sót nhiều trong việc hiểu biết về mầu nhiệm Thiên Chúa và về Tin Mừng của Thiên Chúa.  Người biết rằng bất chấp thiện chí của các ông và bất chấp ánh sáng mà các ông vừa mới được nhận lãnh lúc ấy, các ông vẫn còn phải đối diện với ngạc nhiên bất ngờ và xót xa về cuộc Khổ Nạn và cái chết của Chúa Giêsu.  Tia sáng yếu ớt mà các ông đã có được không đủ để vượt qua sự ảm đạm của cuộc khủng hoảng này:  “Này đến giờ – và giờ ấy đã đến rồi – anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả để Thầy cô độc một mình.  Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.”  Đây là nguồn gốc của lời xác tín của Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu, đây là và sẽ là nguồn gốc của lời xác tín cho tất cả chúng ta:  Chúa Cha ở với Thầy!  Khi ông Môisen được sai đến để giải thoát dân Israel khỏi sự áp bức của người Ai-Cập, đây là sứ mạng của ông, ông đã nhận được lời xác tín này:  “Đi đi!  Ta sẽ ở với ngươi” (Xh 3:12).  Việc chắn chắn về sự hiện diện giải thoát của Thiên Chúa được thực hành qua danh xưng mà Thiên Chúa thừa nhận vào lúc bắt đầu cuộc Xuất Hành và việc giải thoát dân của Người:  Gia-Vê, Thiên Chúa ở cùng chúng ta:  Đó là Danh Ta cho đến muôn thuở (Xh 3:15).

–  Ga 16:33:  Can đảm lên!  Thầy đã thắng thế gian.  Và bây giờ chúng ta có câu nói cuối cùng của Chúa Giêsu, Đấng dự đoán sự chiến thắng và sẽ là nguồn bình an và sức mạnh cho các môn đệ thời ấy, cũng như cho tất cả chúng ta, cho đến tận bây giờ:  “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy, anh em được bình an.  Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên!  Thầy đã thắng thế gian.”  Với sự hy sinh của Chúa xuất phát vì tình yêu thương, Đức Giêsu chiến thắng thế gian và Satan.  Các môn đệ của Người được kêu gọi tham gia vào cuộc đấu tranh và sự chiến thắng.  “Cảm nhận được sự can đảm mà Người ban cho thì bạn đã thắng được trận chiến”  (L.A. Schokel)

  1. Một vài câu hỏi cá nhân

  Một tia sáng nhỏ đã giúp các môn đệ tiến thêm một bước, nhưng nó không thắp sáng cho cả cuộc hành trình.  Bạn đã từng có một kinh nghiệm tương tự như thế trong đời chưa?

 Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian!  Câu nói này của Chúa Giêsu đôi lúc có giúp được gì cho bạn trong đời sống không?

  1. Lời nguyện kết

Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,

Vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

Con thưa cùng CHÚA:  “Ngài là Chúa con thờ,

Ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?”

Lạy CHÚA, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,

Là chén phúc lộc dành cho con;

Số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

(Tv 16:1-2,5)

Check Also

ANH EM CÁT MINH VIỆT NAM HÂN HOAN MỪNG TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ NÚI CÁT MINH

Date: Time: - Vào lúc 9h30 sáng ngày 16/07/2023, tại nguyện đường Tu viện Thánh …