Home / Event / Lectio Divina: Gioan 6:30-35

Lectio Divina: Gioan 6:30-35

Date: Thứ Ba 16 Tháng Tư, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Ba – Tuần III Mùa Phục Sinh

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa, Thiên Chúa của chúng con, là Chúa Cha khoan dung

Chúa đã ban cho chúng con Chúa Giêsu Con Chúa

Để chúng con có thể sống lại với Người và noi theo

Cuộc thương khó và sự phục sinh của Người.

Nhờ Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm

Phó thác mình vào trong tay Chúa

Trước những thử thách của đời sống và cái chết,

Để một ngày chúng con có thể trông thấy vinh quang của Chúa

Và Đấng ngồi bên hữu Ngài là Con Chúa, Đức Giêsu Kitô,

Đấng hằng sống cùng với Chúa đến muôn đời.

2.  Bài Đọc Tin Mừng – Gioan 6:30-35 

Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu:  “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài?  Ngài làm được việc gì?  Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng:  “Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời.” 

Chúa Giêsu đáp:  “Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môisen đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực.  Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật từ trời xuống, và ban sự sông cho thế gian.” 

Họ liền thưa với Ngài rằng:  “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi.”  Chúa Giêsu nói:  “Chính Ta là bánh ban sự sống.  Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ.”

3.  Suy Niệm

  Bài Giảng về Bánh Ban Sự Sống không phải là một văn bản để thảo luận và mổ xẻ, mà nó nên được suy gẫm và chiêm niệm.  Đây là lý so tại sao, ngay cả khi nó không được hiểu cặn kẽ, chúng ta không nên bận tâm.  Đoạn văn về Bánh Ban Sự Sống đòi hỏi cả cuộc đời để suy gẫm về nó và đào sâu nó.  Một văn bản như thế, người ta phải đọc nó, chiêm niệm, cầu nguyện, nghĩ về nó, đọc đi đọc lại và ngẫm nghĩ về nó, giống như người ta làm với một viên kẹo trong miệng.  Chúng ta ngậm cho tới khi nó tan chảy hết.  Một người mà đọc sách Tin Mừng Thứ Tư một cách hời hợt thì có thể có ấn tượng rằng ông Gioan luôn lặp lại điều tương tự.  Nếu đọc nó cách chăm chú hơn, người ta sẽ nhận ra rằng đó không phải là việc lặp lại.  Tác giả của sách Tin Mừng Thứ Tư có cách riêng lặp lại cùng một chủ đề, nhưng luôn ở một trình độ cao hơn và sâu sắc hơn.  Nó có vẻ giống như một cầu thang hình trôn ốc.  Bằng cách xoay vòng, người ta đạt đến cùng một vị trí, nhưng luôn ở mức độ cao hơn hoặc trình độ sâu sắc hơn.

  Ga 6:30-33:  Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài?  Đám đông đã hỏi:  Chúng tôi phải làm gì để thực hiện công việc của Thiên Chúa?  Chúa Giêsu đáp: “Việc Thiên Chúa là tin vào Đấng mà Người đã sai đến”, đó là tin vào Chúa Giêsu.  Đây là lý do mà mọi người đưa ra câu hỏi mới:  “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài?  Ngài làm được việc gì?  Điều này có nghĩa là họ đã không hiểu việc bánh hóa ra nhiều như là một dấu chỉ từ Thiên Chúa để hợp thức hóa Chúa Giêsu trước dân chúng, như là Đấng được Thiên Chúa sai đến!  Họ tiếp tục tranh cãi:  Xưa kia cha ông chúng tôi đã ăn bánh manna mà ông Môisen đã ban cho họ!  Họ gọi là “bánh bởi Trời” (Kn 16:20), nghĩa là “bánh của Thiên Chúa”.  Ông Môisen tiếp tục là một nhà lãnh đạo vĩ đại để tin tưởng.  Nếu Chúa Giêsu muốn mọi người tin vào Người, Người phải làm một dấu chỉ vĩ đại hơn ông Môisen.  “Ngài làm được việc gì?”

  Chúa Giêsu trả lời rằng bánh được ông Môisen ban cho không phải là bánh thật từ trời.  Rơi xuống từ trên không, đúng, nhưng nó không phải bánh của Thiên Chúa, vì nó không bảo đảm sự sống cho bất kỳ ai.  Tất cả họ đã đều chết trong sa mạc (Ga 6:49).  Bánh thật bởi trời, bánh của Thiên Chúa, là Đấng chiến thắng cái chết và ban cho sự sống!  Đó là Đấng từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian.  Đó chính là Chúa Giêsu!  Chúa Giêsu cố gắng giúp dân chúng tự thoát ly khỏi lối suy nghĩ của quá khứ.  Đối với Chúa, trung thành với quá khứ không có nghĩa là khép mình trong những điều cổ xưa và không chấp nhận đổi mới.  Trung thành với quá khứ có nghĩa là chấp nhận sự đổi mới xuất hiện như hoa quả của hạt giống được gieo trồng trong quá khứ.

–  Ga 6:34-35:  Lạy Chúa, xin ban cho chúng tôi bánh đó luôn mãi!  Chúa Giêsu trả lời rõ ràng: “Chính Ta là bánh ban sự sống!” Ăn bánh bởi trời thì cũng giống là tin vào Chúa Giêsu và chấp nhận đi theo con đường mà Người dạy ta, đó là:  “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Người!” (Ga 4:34).  Đây là lương thực thật sự nuôi sống người ta, làm thay đổi cuộc sống và mang lại sự sống mới.  Câu cuối cùng này của bài Tin Mừng hôm nay (Ga 6:35) sẽ được làm câu đầu tiên cho bài Tin Mừng ngày mai (Ga 6:35-40)

4.  Một vài câu hỏi cá nhân

  Đói vì thiếu bánh, đói vì thiếu Thiên Chúa.  Điều nào trong hai điều này chiếm ưu thế trong tôi?

 Chúa Giêsu nói rằng:  “Ta là bánh ban sự sống”.  Người cất đi sự đói khát.  Tôi có những trải nghiệm này trong đời mình không?

5.  Lời nguyện kết

Lạy Chúa, xin ghé tai nghe và mau mau cứu chữa.
Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con.

Núi đá và thành lũy bảo vệ con, chính là Chúa.

Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.

(Tv 31:3-4)

Check Also

TÌNH YÊU BẤT TỬ

Date: Time: - TÌNH YÊU BẤT TỬ Tuần 9 TN-B MMC: Mt 14, 12-16.22-26 Con …