Home / Event / Lectio Divina: Luca 2:36-40

Lectio Divina: Luca 2:36-40

Date: Thứ Bảy 30 Tháng Mười Hai, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Cha toàn năng,

Chúa đã để cho những người trung thành, khiêm nhu

Nhận ra Con Chúa

Và chào đón Ngài là Đấng Cứu Thế

Đấng đã đem lại tự do và sự sống cho dân của mình.

Nguyện xin cho chúng con cũng nhận ra và đón nhận Chúa Giêsu

Trong tất cả những người nhỏ bé và khiêm hạ

Và cùng với Người lớn lên trong sự khôn ngoan và ân sủng

Đến độ trưởng thành của con cái Chúa,

Để chúng con đạt được vóc dáng đầy đủ của Chúa Giêsu.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 2.  Tin Mừng theo thánh Luca 2:36-40

Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên.  Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm.  Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi.  Bà không rời khỏi Đền Thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa.  Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nagiarét.  Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

3.  Suy Niệm

  Trong hai chương đầu tiên của sách Tin Mừng theo Luca, mọi việc xoay quanh việc chào đời của hai hài nhi:  ông Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu.  Hai chương này cho chúng ta cảm thấy hương thơm của sách Tin Mừng Luca.  Trong đó, môi trường là sự dịu dàng và lời ngợi khen.  Từ đầu chí cuối, lòng thương xót của Thiên Chúa đã được ca vang và ngợi khen:  Bài ca vịnh của Đức Maria (Lc 1:46-55), của ông Giacaria (Lc 1:68-79), của các Thiên Thần (Lc 2:14), của cụ ông Simêon (Lc 2:29-32).  Cuối cùng, Thiên Chúa đến để hoàn thành lời hứa của Người và Chúa hoàn thành chúng trong danh nghĩa của người nghèo khó, của người cùng khổ, của những ai biết cách kiên tâm và hy vọng cho việc Chúa sắp giáng lâm:  bà Êlisabéth, ông Giacaria, Đức Maria, thánh Giuse, cụ ông Simêon, bà tiên tri Anna, các mục đồng.

  Các chương 1 và 2 của sách Tin Mừng Luca thì rất nổi tiếng, nhưng không sâu sắc đủ.  Tác giả Luca viết dựa theo các tác phẩm của Cựu Ước.  Có vẻ dường như hai chương đầu tiên của sách Tin Mừng của ông là chương cuối của Cựu Ước dùng để mở ra cho sự xuất hiện của Tân Ước.  Hai chương này là nền tảng hay là cái bản lề nối giữa Tân Ước và Cựu Ước.  Thánh Luca muốn cho thấy rằng những lời tiên tri đang được thực hiện.  Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu hoàn thành Cựu Ước và bắt đầu Tân Ước.

  Lc 2:36-37:  Cuộc đời của bà Tiên Tri Anna.  “Có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên.  Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm.  Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi.  Bà không rời khỏi Đền Thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa.”  Giống như bà Giuđitha (Gđt 8:1-6), bà Anna cũng là một góa phụ.  Giống như bà Đêbôra (Tl 4:4), bà cũng là một nữ ngôn sứ.  Có nghĩa là, một người đi thông tri điều gì đó về Thiên Chúa và là người có cửa ngõ đặc biệt hướng về những việc của đức tin đến độ có thể thông tri những điều ấy cho người khác.  Bà Anna đã kết hôn khi còn thanh xuân, và đã sống với chồng được bảy năm, sau đó bà trở thành góa phụ và tiếp tục dâng mình cho Chúa cho đến nay đã tám mươi tư tuổi.  Ngày nay, trong hầu hết các cộng đoàn của chúng ta, trên toàn thế giới, chúng ta thấy các nhóm phụ nữ ở một lứa tuổi nào đó, nhiều người trong số họ là những góa phụ, những người mà cuộc sống của họ được dâng cho lời cầu nguyện và hiện diện trong các thánh lễ và trong sự phục vụ tha nhân.

–  Lc 2:38:  Bà Anna và Chúa Hài Đồng Giêsu.  “Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.”  Bà đã đi lên Đền Thờ vào lúc mà ông Simêon đang ẵm Chúa Hài Đồng trên tay và nói với Đức Maria về tương lai của con bà (Lc 2:25-35).  Thánh Luca cho thấy rằng bà Anna cũng dự phần vào trong cử chỉ này.  Sắc diện của bà Anna là của một người có đức tin.  Bà trông thấy một Trẻ Thơ ở trong tay của mẹ Ngài và khám phá ra trong Trẻ Thơ ấy là Đấng Cứu Độ thế gian.

  Lc 2:39-40:  Cuộc đời của Chúa Giêsu tại làng Nagiarét.  “Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nagiarét.  Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.”  Trong một vài chữ, tác giả Luca thông tri điều gì đó về Mầu Nhiệm Nhập Thể.  “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1:14).  Con Thiên Chúa đã hạ mình bình đẳng với chúng ta trong mọi thứ và mặc lấy thân Nô Lệ (Pl 2:7).  Người đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá (Pl 2:8).  Người đã sống ba mươi ba năm giữa chúng ta, và trong những năm ấy, Người đã sống ba mươi năm tại làng Nagiarét.  Nếu chúng ta muốn biết cuộc sống của Con Thiên Chúa trong những năm Người sống tại làng Nagiarét như thế nào, chúng ta phải cố gắng tìm hiểu cuộc sống của người dân Nagiarét thông thường vào thời ấy, đổi tên anh ta, đặt cho anh ta tên là Giêsu và thì chúng ta sẽ biết được cuộc sống của Con Thiên Chúa trong ba mươi ba năm của Người, giống tất cả mọi thứ như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi (Dt 4:15).  Trong những năm tháng đời sống này của Người:  “Con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người”.  Trong một đoạn khác, thánh Luca khẳng định điều tương tự trong những chữ khác.  Ông viết rằng con trẻ “ngày càng thêm không ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2:52).  Để lớn lên trong sự khôn ngoan có nghĩa là hòa nhập các kiến thức, kinh nghiệm của loài người được tích lũy qua hằng thế kỷ:  thời gian, các ngày lễ hội, thuốc thang, cây cỏ, lời cầu nguyện, phong tục tập quán, v.v.  Điều này được học qua đời sống và việc sống chung với cộng đồng tự nhiên của loài người.  Lớn lên có nghĩa là, khi được sinh ra thì nhỏ bé, sau đó lớn lên và là người trưởng thành.  Đây là sự tiến triển của mỗi người, cùng với những niềm vui, nỗi buồn của mình, những khám phá và thất vọng của mình, cũng như với sự tức giận và tình yêu của mình.  Điều này được biết đến qua lối sống và việc sống chung trong gia đình, với cha mẹ, với anh chị em, với những người thân thuộc.  Lớn lên trong ân nghĩa có nghĩa là:  khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống, việc làm của Chúa trong mọi việc xảy ra, trong ơn gọi, lời kêu mời của Người.  Thư gửi tín hữu Do Thái viết rằng:  “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5:8).

4.  Một vài câu hỏi cá nhân

*  Bạn có biết người nào giống như bà cụ Anna, người đã có một cái nhìn đức tin vào những việc trong cuộc sống không?

*  Để lớn lên trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, điều này xảy ra trong đời sống của tôi như thế nào?

5.  Cầu nguyện

Hát lên mừng CHÚA, chúc tụng Thánh Danh!

Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,

Kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,

Cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

(Tv 96:2-3)

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Date: Time: - Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các …