Home / Event / Lectio Divina: Mátthêu 21:28-32

Lectio Divina: Mátthêu 21:28-32

Date: Thứ Ba 19 Tháng Mười Hai, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Ba tuần III Mùa Vọng                                      

 

  1. Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con

Chúa gần gũi với người nghèo khó và kẻ thống hối.

Xin Chúa đừng để cho chúng con có thể tự hào

Rằng chúng con không thể tin tưởng vào chính mình

Nhưng xin hãy dạy cho chúng con biết khiêm tốn và nhún nhường,

Rằng chúng con có thể nhận ra được những khuyết điểm của mình

Và mở lòng mình ra với Chúa và với việc xuống thế của Chúa

Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  1. Phúc Âm – Mátthêu 21:28-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao?  Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!’ Nó thưa lại rằng: ‘Con không đi’.  Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: ‘Thưa cha, vâng, con đi’. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.

  1. Suy Niệm

  Bài Tin Mừng hôm nay trình bày một dụ ngôn.  Giống như mọi khi, Chúa Giêsu kể một câu chuyện được lấy ra từ cuộc sống hằng ngày của gia đình; một câu chuyện phổ quát mà tự nó nói lên và không cần phải giải thích nhiều.  Ngay lập tức, bằng một câu hỏi đơn giản, Chúa Giêsu cố gắng lôi cuốn những người đang lắng nghe và để thông tri một sứ điệp.  Thoạt tiên, Người lôi cuốn họ trong câu chuyện không có lời giải thích về mục đích mà Chúa Giêsu đang có trong lòng.  Sau khi họ trả lời câu hỏi, Chúa Giêsu áp dụng câu chuyện với những người đang lắng nghe và những người này nhận ra rằng chính họ đã tự lên án mình.

–  Mt 21:31a:  Việc tham gia của các chức sắc trong câu chuyện hai người con.  Chúa Giêsu kể chuyện dưới hình thức của câu hỏi.  Lúc đầu, Người hỏi:  “Các ông nghĩ sao?”  Và cuối cùng Người lại hỏi:  “Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?”  Những người đang lắng nghe là những bậc cha mẹ và trả lời theo những gì đã xảy ra nhiều lần với các con của họ:  các thượng tế và kỳ lão sẽ đáp lại:  “người con thứ nhất”.  Đây là câu trả lời mà Chúa Giêsu muốn nghe từ họ và từ đó Người có bằng chứng để thông tri sứ điệp của mình.

–  Mt 21:31b-32:   Lời kết luận được rút ra bởi Chúa Giêsu.  Và Chúa Giêsu bảo họ:  “Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.

Lời kết luận của Chúa Giêsu là điều hiển nhiên và rất rõ ràng.  Theo ý kiến của các thượng tế và các kỳ lão, những người thu thuế và gái điếm là những kẻ tội lỗi và nhơ nhuốc, những kẻ đã không làm theo ý muốn của Chúa Cha.  Theo ý kiến của Chúa Giêsu, những người thu thuế và gái điếm trên thực tế đã nói:  “Con không đi”, nhưng cuối cùng lại làm theo ý muốn của Chúa Cha, bởi vì họ đã ăn năn và tin vào lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả.  Trong khi đó, họ, những thượng tế và kỳ mục trong dân là những kẻ luôn nói “Thưa cha, vâng, con đi”, nhưng sau cùng lại không làm theo ý muốn của Chúa Cha, bởi vì họ không muốn tin vào Gioan Tẩy Giả.

  1. Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  Trong hai người con này, tôi thấy mình là người con nào?

  Ngày nay, ai là những người thu thuế và gái điếm đã nói:  “Con không đi”, nhưng cuối cùng lại làm theo ý muốn của Chúa Cha?

  1. Lời nguyện kết

Linh hồn tôi hãnh diện vì CHÚA

Xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,

Ta đồng thanh tán tụng danh Người.

(Tv 34:3-4)

Check Also

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024 DÒNG CÁT MINH – PHỤ TỈNH THÁNH GIUSE

Date: Time: - LỄ TỔNG KẾT 2023-2024 Ngày 18 tháng 5 năm 2024 vừa qua, …