Home / Event / Lectio Divina: Thánh Mátthêu Tông Đồ, Phúc Âm Thánh Sử – Mt 9:9-13

Lectio Divina: Thánh Mátthêu Tông Đồ, Phúc Âm Thánh Sử – Mt 9:9-13

Date: Thứ Năm 21 Tháng Chín, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thánh Mátthêu Tông Đồ, Phúc Âm Thánh Sử

Mùa Thường Niên                                              

 1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Cha,

Cha kêu gọi các con cái Cha

Bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô.

Xin Cha hãy giải thoát chúng con khỏi sự tối tăm

Và gìn giữ chúng con trong ánh hào quang của chân lý Cha.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Con Cha,

Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần,

Một Thiên Chúa, đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

2.  Bài Đọc Tin Mừng – Mátthêu 9:9-13 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Mátthêu.  Người phán bảo ông:  “Hãy theo Ta.”  Ông ấy đứng dậy đi theo Người.

Và xảy ra khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người.

Những người Biệt Phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng:  “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?”

Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng:  “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu!  Các ông hãy đi và học xem lời này có ý nghĩa gì:  Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ.  Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi.”

3.  Suy Niệm

  Bài Giảng Trên Núi được viết trong các chương 5, 6, và 7 của sách Tin Mừng Mátthêu.  Mục đích phần tường thuật của các chương 8 và 9 là để cho thấy cách Chúa Giêsu đem vào thực hành những gì Người đã giảng dạy.  Trong Bài Giảng Trên Núi, Người dạy về lòng chấp nhận (Mt 5:23-25, 38-42, 43).  Bây giờ, Chúa đưa nó vào thực dụng là chấp nhận những người bị phong cùi (Mt 8:1-4), những khách ngoại kiều (Mt 8:5-13), các phụ nữ (Mt 8:14-15), người ốm đau (Mt 8:16-17), kẻ bị quỷ ám (Mt 8:28-34), kẻ bị bại liệt (Mt 9:1-8), người thu thuế (Mt 9:9-13), kẻ ô uế (Mt 9:20-22), v.v… Chúa Giêsu phá vỡ các quy tắc và phong tục đã chia rẽ và hắt hủi người ta, đó là vì sợ hãi và thiếu lòng tin (Mt 8:23-27) vì lề luật thanh sạch (Mt 9:14-17), và Người nói rõ ràng đó là những điều kiện cho những ai muốn đi theo Người.  Họ cần phải có can đảm để từ bỏ nhiều thứ (Mt 8:18-22).  Trong thái độ và cũng như trong cách thực hành của Chúa Giêsu, chúng ta nhìn thấy được những gì trong Vương Quốc Nước Trời và việc tuân giữ hoàn hảo Lề Luật Thiên Chúa gồm có những điều gì.

–  Mt 9:9:  Lời mời gọi đi theo Chúa Giêsu.  Những người đầu tiên được gọi đi theo Chúa Giêsu là bốn ngư dân, tất cả đều là người Do Thái (Mt 4:18-22).  Bây giờ, Đức Giêsu gọi một người thu thuế, kẻ bị coi như là tội lỗi và bị những người tuân giữ lề luật triệt để của nhóm Biệt Phái đối xử như kẻ ô uế.  Trong các sách Tin Mừng khác, người thu thuế này tên là Lêvi.  Ở đây, tên ông ấy là Mátthêu, có nghĩa là Ân Sủng của Thiên Chúa hay do Thiên Chúa ban cho.  Các cộng đoàn, thay vì hắt hủi kẻ thu thuế và xem ông ta là kẻ nhơ bẩn, mà phải nên xem người ấy như là một Ân Sủng của Thiên Chúa ban cho cộng đoàn, bởi vì sự hiện diện của ông làm cho cộng đoàn trở thành một dấu chỉ của ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người!  Giống như bốn người đầu tiên được gọi, ông Mátthêu, kẻ thu thuế, cũng được gọi theo cùng một cách, bỏ lại tất cả mọi thứ ông sở hữu và đi theo Chúa Giêsu.  Việc đi theo Chúa Giêsu đòi hỏi phải lìa bỏ nhiều thứ.  Mátthêu rời khỏi phòng thu thuế, nguồn lợi tức của mình và đi theo Chúa Giêsu!

–  Mt 9:10:  Chúa Giêsu ngồi cùng bàn với người tội lỗi và kẻ thu thuế.  Vào thời ấy, người Do Thái sống tách biệt khỏi phường thu thuế và kẻ tội lỗi, và họ không ngồi ăn cùng bàn với những người ấy.  Người Kitô hữu Do Thái phải nên thoát khỏi lối sống cô lập này và ngồi chung bàn với những người thu thuế và tội lỗi, theo như giáo huấn của Chúa Giêsu trong Bài Giảng Trên Núi, diễn đạt tình yêu phổ quát của Chúa Cha (Mt 5:44-48).  Nhiệm vụ của cộng đoàn là cống hiến một nơi chốn cho những ai không có nó.  Thế nhưng lề luật mới này đã không được tất cả mọi người chấp nhận.  Trong một số cộng đoàn, người ta đến từ việc sùng bái các ngẫu tượng, ngay cả khi họ đã là Kitô hữu, đã không được chấp nhận cho ngồi cùng bàn (xem Cv 10:28; 11:3; Ga 2:12). Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã ngồi với người thu thuế và kẻ tội lỗi trong cùng một căn nhà, cùng một bàn ăn.

–  Mt 9:11:  Thắc mắc của người Biệt Phái.  Người Do Thái bị cấm ngồi chung bàn với những kẻ thu thuế và tội lỗi, nhưng Chúa Giêsu đã không tuân theo điều cấm kỵ này.  Thay vào đó Người còn trở nên bạn hữu của họ nữa.  Người Biệt Phái trông thấy thái độ của Chúa như thế, liền chất vấn các môn đệ của Người:  “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?”  Câu hỏi này có thể được hiểu như là một biểu hiện lòng ước ao của họ để biết lý do tại sao Chúa Giêsu lại hành động theo cách ấy.  Những người khác giải thích câu hỏi ấy như lời chỉ trích về hành vi của Chúa Giêsu, bởi vì qua hơn năm trăm năm, từ thời gian lưu đày ở Babylon cho đến thời Chúa Giêsu, người Do Thái đã tuân giữ luật thanh sạch.  Giới răn thế tục này đã trở thành một dấu chỉ mạnh mẽ về bản sắc.  Đồng thời, đó là yếu tố phân cách họ giữa các dân tộc khác.  Như thế, bởi vì lề luật thanh sạch, họ đã không thể cũng như không được phép ngồi chung bàn để cùng ăn uống với những người thu thuế.  Ăn uống với những người thu thuế có nghĩa là sẽ bị nhiễm ô uế, trở nên không thanh sạch.  Các giới răn về luật thanh khiết đã được tuân giữ một cách triệt để, tại vùng Paléstine cũng như các cộng đồng Do Thái sống ngoài đất Israel.  Vào thời Chúa Giêsu, có hơn năm trăm giới luật về sự thanh sạch.  Vào những năm của thập niên 70, khi mà thánh Mátthêu đang viết sách Tin Mừng, cuộc xung đột này rất có thật.

–  Mt 9:12-13:  “Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ.”  Chúa Giêsu nghe thấy câu hỏi của những người Biệt Phái nói với các môn đệ và Người trả lời với hai lời minh xác:  lời thứ nhất được chọn lọc từ ý thức thông thường:  “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu!”  Lời minh xác thứ hai được trích từ Kinh Thánh:  “Các ông hãy đi và học xem lời này có ý nghĩa gì:  Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ.”  Qua những lời minh xác này, Chúa Giêsu làm cho rõ ràng và minh định sứ vụ của Người ở giữa chư dân:  “Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi.”   Chúa Giêsu phủ nhận lời chỉ trích của người Biệt Phái; Người không chấp nhận lập luận của họ, bởi vì chúng xuất phát từ ý tưởng sai lầm về Lề Luật Thiên Chúa.  Chúa đã trích lời Kinh Thánh:  “Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ.”  Đối với Chúa Giêsu, lòng nhân từ thì quan trọng hơn là sự thanh sạch theo đúng luật.  Chúa nhắc đến truyền thống tiên tri để nói rằng đối với Thiên Chúa lòng thương xót có giá trị hơn tất cả mọi hy lễ (Hs 6:6; Is 1:10-17).  Thiên Chúa có lòng thương xót thăm thẳm, và đã thổn thức bồi hồi trước những bội bạc của dân Người (Hs 11:8-9).

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  Ngày nay, trong xã hội chúng ta, kẻ đang chịu thiệt thòi và bị khinh miệt là những ai?  Tại sao?  Trong cộng đoàn chúng ta, chúng ta có các định kiến hay thiên kiến không?  Các định kiến hay thiên kiến đó là gì?  Những thách đố mà Lời Chúa Giêsu trao cho cộng đoàn chúng ta là gì?

–  Chúa Giêsu đòi hỏi người ta đọc và hiểu lời Cựu Ước đã viết:  “Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ.”  Qua điều này, Chúa Giêsu muốn nói gì với chúng ta ngày nay?

5.  Lời nguyện kết

Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,

Hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.

Họ không làm điều ác,

Nhưng cứ đường lối Chúa mà đi.

(Tv 119:2-3) 

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

Date: Time: - THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng …