Home / Eventpage 4

Blog Archives

Lectio Divina: Luca 7:18b-23

Thứ Tư 20 Tháng Mười Hai, 2023Lectio DivinaThứ Tư tuần III Mùa Vọng   Lời nguyện mở đầu  Chúng con nguyện cầu cùng Thiên Chúa toàn năng, Rằng việc đang ngự đến trang trọng của Con Chúa Có thể ban cho chúng con ơn chữa lành trong cuộc sống đời …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 21:23-27

Thứ Hai 18 Tháng Mười Hai, 2023Lectio DivinaThứ Hai tuần III Mùa Vọng                                         Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Trong một thế giới của bất công, chiến tranh và lợi dụng, Trong đó có nhiều người Có phương tiện để sống, Nhưng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 21:28-32

Thứ Ba 19 Tháng Mười Hai, 2023Lectio DivinaThứ Ba tuần III Mùa Vọng                                         Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con Chúa gần gũi với người nghèo khó và kẻ thống hối. Xin Chúa đừng để cho chúng con có thể tự hào Rằng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Thánh Gia Thất (B)

Chủ Nhật 31 Tháng Mười Hai, 2023Lectio Divina Năm B Đấng được mọi người trông ngóng Tiến dâng Chúa Hài Đồng trong Đền Thờ Lc 2:22-40    1.  Lời nguyện mở đầu: Lạy Thiên Chúa, Người là Đấng Tạo Hóa và là Cha của chúng con, Chúa đã muốn Con Một …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật II Mùa Vọng (B)

Chủ Nhật 10 Tháng Mười Hai, 2023Lectio Divina Năm B Lời công bố của Gioan Tẩy Giả trong sa mạc Mc 1:1-8   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật I Mùa Vọng (B)

Chủ Nhật 3 Tháng Mười Hai, 2023Lectio Divina Năm B Hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng Thiên Chúa có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào Mc 13:33-37   1.  Bài Đọc a)  Lời nguyện mở đầu: Lạy Cha chúng con ở trên trời, lòng chúng con ước ao …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ (A)

Chủ Nhật 26 Tháng Mười Một, 2023Lectio Divina Năm A Chúa Giêsu tự nhận mình là anh em với những kẻ bé mọn nhất Điều kiện để được vào Nước Trời Mt 25:31-46   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Thánh Thần của chân lý, Đấng được Chúa Giêsu sai …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 19 Tháng Mười Một, 2023Lectio Divina Năm A Dụ ngôn về những nén bạc Sống trong cách có trách nhiệm Mt 25:14-30   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 12 Tháng Mười Một, 2023Lectio Divina Năm A Dụ ngôn mười cô trinh nữ Chuẩn bị cho sự xuất hiện bất ngờ của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta Mt 25:1-13 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Danh Thánh Đức Maria, Lc 6:43-49

Thứ Bảy 12 Tháng Chín, 2020Lectio Divina Mùa Thường Niên 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Cha chúng con, Chúa cứu chuộc chúng con Và cho chúng con trở nên con cái Chúa nhờ Đức Kitô. Xin Chúa đoái nhìn đến chúng con, Ban cho chúng con tự …

Xem thêm ...