Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Gioan 17:1-11a

Thứ Ba 23 Tháng Năm, 2023Lectio DivinaThứ Ba Tuần VII – Mùa Phục Sinh   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Con Chúa là Đức Giêsu Kitô Đã chu toàn công việc mà Chúa đã trao cho Người Không chút sợ hãi và hoàn toàn …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 5:33-36

Thứ Sáu 22 Tháng Mười Hai, 2023Lectio DivinaThứ Sáu Tuần III Mùa Vọng   Gioan là đèn cháy sáng, Chúa Giêsu là ánh sáng 1.  Lời Nguyện Mở Đầu Lạy Cha, Cha đã sai ông Gioan đến để loan báo về sự xuất hiện của Con Cha, Đức Giêsu. Ông …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 13:36-43

Thứ Ba 26 Tháng Bảy, 2022Lectio DivinaMùa Thường Niên   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Thiên Chúa của tổ phụ chúng con, Nhờ các thánh Gioakim và Anna, Chúa đã ban cho chúng con Mẹ của Con Nhập Thể của Ngài. Nguyện xin cho lời cầu nguyện của …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 21:20-25

Thứ Bảy 18 Tháng Năm, 2024Lectio DivinaThứ Bảy Tuần VII – Mùa Phục Sinh   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Giống như Mẹ Maria, các phụ nữ và các Tông Đồ Vào ngày trước ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên, Chúng con đang tụ …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 21:15-19

Thứ Sáu 17 Tháng Năm, 2024Lectio DivinaThứ Sáu Tuần VII – Mùa Phục Sinh   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Chúa chúng con, Chúa đã chọn các mục tử trong Giáo Hội của Chúa Để nói lời Chúa với chúng con Và để xây dựng cộng đoàn nhân …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 17:20-26

Thứ Năm 16 Tháng Năm, 2024Lectio DivinaThứ Năm Tuần VII – Mùa Phục Sinh   Lời nguyện mở đầu Lạy Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Và cũng là Cha của tất cả chúng con, Chúng con tin tưởng ở nơi Cha Và chúng con biết rằng Cha …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 17:11b-19

Thứ Tư 15 Tháng Năm, 2024Lectio DivinaThứ Tư Tuần VII – Mùa Phục Sinh   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Con của Chúa là Đức Giêsu đã tận hiến bản thân mình, Cho những người mà Ngài yêu thương – đó là, tất cả …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 16:29-33

Thứ Hai 13 Tháng Năm, 2024Lectio DivinaThứ Hai Tuần VII – Mùa Phục Sinh   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Thiên Chúa của chúng con, Khi Con của Chúa là Đức Giêsu phải trải qua những thử thách, Người đã biết rằng Chúa Cha đang ở với Người …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 16:23b-28

Thứ Bảy 11 Tháng Năm, 2024Lectio DivinaThứ Bảy Tuần VI – Mùa Phục Sinh   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Cha nhân từ, Thật khó để cho chúng con chấp nhận đau khổ, Vì chúng con biết rằng Chúa đã tạo dựng ra chúng con Để được hạnh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 15:9-11

Thứ Năm 2 Tháng Năm, 2024Lectio DivinaThứ Năm Tuần V – Mùa Phục Sinh   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Chúa muốn Giáo Hội của Chúa Rộng mở ra với mọi người và mọi dân tộc, Vì Con Chúa đã đón chào tất cả …

Xem thêm ...