Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Thánh Tâm Chúa Giêsu (B)

Thứ Sáu 11 Tháng Sáu, 2021Lectio DivinaMột người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu Ga 19:31-37   Mùa Thường Niên Đọc và Tìm Hiểu Lời Chúa (Lectio) a) Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con có thể đứng trước Lời Chúa trong …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Chúa Ba Ngôi (B)

Chủ Nhật 30 Tháng Năm, 2021Lectio Divina | Lectio Divina Năm BSự sống lại và sứ vụ “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”    Mt 28:16-20 Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Chúa Thăng Thiên (B)

Start date: Chủ Nhật 16 Tháng Năm, 2021End date: Thứ Hai 17 Tháng Năm, 2021Lectio Divina | Lectio Divina Năm B“Đi khắp thế gian; rao giảng Tin Mừng!” Chúa sống ở giữa chúng ta!    Mc 16:15-20   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật VI Phục Sinh (B)

Start date: Chủ Nhật 9 Tháng Năm, 2021End date: Thứ Hai 10 Tháng Năm, 2021Lectio Divina | Lectio Divina Năm BLệnh truyền của Chúa Giêsu Ga 15:9-17 Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, Cha là nguồn mạch sự sống và Cha luôn làm chúng con ngạc nhiên với những món …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 6:52-59

Thứ Sáu 23 Tháng Tư, 2021Lectio DivinaThứ Sáu - Tuần III Mùa Phục Sinh   Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa hằng sống và yêu thương của chúng con, Làm thế nào mà chúng con có thể biết được chiều sâu của tình yêu Chúa Nếu Con Chúa đã …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 6:16-21

Thứ Bảy 17 Tháng Tư, 2021Lectio DivinaThứ Bảy - Tuần II Mùa Phục Sinh   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Trong thời đại của chúng con, chúng con cũng cần có những người Tràn đầy Thần Khí của yêu thương và phục vụ …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 8:1-11

Thứ Hai 22 Tháng Ba, 2021Lectio DivinaThứ Hai - Tuần V Mùa Chay   Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa công bình và nhân từ, Xin Chúa thương xót đến chúng con là những kẻ tội lỗi Và xin Chúa tiếp tục đồng hành với chúng con Trong cuộc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Máccô 7:24-30

Thứ Năm 11 Tháng Hai, 2021Lectio DivinaTuần V Mùa Thường Niên   Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, xin Cha hãy đoái nhìn gia đình con cái Cha, Xin Cha hãy gìn giữ chúng con bình an trong sự chăm sóc của Cha, Vì chúng con đặt tất cả mọi …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Máccô 1:7-11

Thứ Tư 6 Tháng Một, 2021Lectio DivinaMùa Giáng Sinh Nhận chìm trong Chúa Kitô, nhận thức về món quà nhận được, ban xuống cho thế gian Mc 1:7-11    Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng đã bay lượn trên mặt nước của việc tác tạo và hướng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 1:43-51

Thứ Ba 5 Tháng Một, 2021Lectio DivinaMùa Giáng Sinh   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng sống, Chúa đã ban cho chúng con một cái nhìn mới về sự vinh hiển của Chúa trong việc nhập thể của Đức Kitô, Con Chúa. Người đã …

Xem thêm ...