Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Máccô 7:24-30

Thứ Năm 11 Tháng Hai, 2021Lectio DivinaTuần V Mùa Thường Niên   Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, xin Cha hãy đoái nhìn gia đình con cái Cha, Xin Cha hãy gìn giữ chúng con bình an trong sự chăm sóc của Cha, Vì chúng con đặt tất cả mọi …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Máccô 1:7-11

Thứ Tư 6 Tháng Một, 2021Lectio DivinaMùa Giáng Sinh Nhận chìm trong Chúa Kitô, nhận thức về món quà nhận được, ban xuống cho thế gian Mc 1:7-11    Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng đã bay lượn trên mặt nước của việc tác tạo và hướng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 1:43-51

Thứ Ba 5 Tháng Một, 2021Lectio DivinaMùa Giáng Sinh   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng sống, Chúa đã ban cho chúng con một cái nhìn mới về sự vinh hiển của Chúa trong việc nhập thể của Đức Kitô, Con Chúa. Người đã …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 7:19-23

Thứ Tư 16 Tháng Mười Hai, 2020Lectio DivinaThứ Tư sau CN III Mùa Vọng Lời nguyện mở đầu  Chúng con nguyện cầu cùng Thiên Chúa toàn năng, Rằng việc đang ngự đến trang trọng của Con Chúa Có thể ban cho chúng con ơn chữa lành trong cuộc sống đời …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 21:23-27

Thứ Hai 14 Tháng Mười Hai, 2020Lectio DivinaThứ Hai sau CN III Mùa Vọng                                         Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Trong một thế giới của bất công, chiến tranh và lợi dụng, Trong đó có nhiều người Có phương tiện để sống, Nhưng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 21:28-32

Thứ Ba 15 Tháng Mười Hai, 2020Lectio DivinaThứ Ba sau CN III Mùa Vọng                                         Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con Chúa gần gũi với người nghèo khó và kẻ thống hối. Xin Chúa đừng để cho chúng con có thể tự hào Rằng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Thánh Gia (B)

Chủ Nhật 27 Tháng Mười Hai, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Đấng được mọi người trông ngóng Tiến dâng Chúa Hài Đồng trong Đền Thờ Lc 2:22-40  1.  Lời nguyện mở đầu: Lạy Thiên Chúa, Người là Đấng Tạo Hóa và là Cha của chúng con, Chúa đã muốn …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật II Mùa Vọng (B)

Chủ Nhật 6 Tháng Mười Hai, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Lời công bố của Gioan Tẩy Giả trong sa mạc Mc 1:1-8 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật I Mùa Vọng (B)

Chủ Nhật 29 Tháng Mười Một, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng Thiên Chúa có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào Mc 13:33-37 1.  Bài Đọc a)  Lời nguyện mở đầu: Lạy Cha chúng con ở trên trời, lòng chúng con …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ (A)

Chủ Nhật 22 Tháng Mười Một, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Chúa Giêsu tự nhận mình là anh em với những kẻ bé mọn nhất Điều kiện để được vào Nước Trời Mt 25:31-46 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Thánh Thần của chân lý, Đấng được Chúa …

Xem thêm ...