Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Lễ Thánh Gia (B)

Chủ Nhật 27 Tháng Mười Hai, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Đấng được mọi người trông ngóng Tiến dâng Chúa Hài Đồng trong Đền Thờ Lc 2:22-40  1.  Lời nguyện mở đầu: Lạy Thiên Chúa, Người là Đấng Tạo Hóa và là Cha của chúng con, Chúa đã muốn …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật II Mùa Vọng (B)

Chủ Nhật 6 Tháng Mười Hai, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Lời công bố của Gioan Tẩy Giả trong sa mạc Mc 1:1-8 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật I Mùa Vọng (B)

Chủ Nhật 29 Tháng Mười Một, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng Thiên Chúa có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào Mc 13:33-37 1.  Bài Đọc a)  Lời nguyện mở đầu: Lạy Cha chúng con ở trên trời, lòng chúng con …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ (A)

Chủ Nhật 22 Tháng Mười Một, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Chúa Giêsu tự nhận mình là anh em với những kẻ bé mọn nhất Điều kiện để được vào Nước Trời Mt 25:31-46 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Thánh Thần của chân lý, Đấng được Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 15 Tháng Mười Một, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Dụ ngôn về những nén bạc Sống trong cách có trách nhiệm Mt 25:14-30 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 8 Tháng Mười Một, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Dụ ngôn mười cô trinh nữ Chuẩn bị cho sự xuất hiện bất ngờ của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta Mt 25:1-13 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Danh Thánh Đức Maria, Lc 6:43-49

Thứ Bảy 12 Tháng Chín, 2020Lectio Divina Mùa Thường Niên 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Cha chúng con, Chúa cứu chuộc chúng con Và cho chúng con trở nên con cái Chúa nhờ Đức Kitô. Xin Chúa đoái nhìn đến chúng con, Ban cho chúng con tự …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIX Thường Niên (A)

Chủ Nhật 18 Tháng Mười, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Việc nộp thuế cho CêsarêKhi kẻ giả hình gài bẫy người ngay thẳngMt 22:15-21  1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 11 Tháng Mười, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Lời mời rộng rãi đến bàn tiệc Nước TrờiĐón nhận ơn cứu rỗi với sự chuẩn bị xứng đángMt 22:1-14  1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Thánh Thần của chân lý, được Chúa Giêsu sai đến để hướng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 4 Tháng Mười, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Dụ ngôn về những người tá điền sát nhânMt 21:33-43  1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa, Chúa Nhật này con muốn cầu nguyện với một trong những hình ảnh đẹp nhất của Cựu Ước:  “Xin đừng bỏ rơi vườn …

Xem thêm ...