Home / Event

Blog Archives

NGÀY THỨ SÁU 12/7

Thứ Hai 12 Tháng Bảy, 2021Tuần Cửu Nhật Đức Mẹ Cát Minh Ôi Mẹ Rất Mực Nhân Hậu, trong sự săn sóc Từ Mẫu của Mẹ, Mẹ đã bao bọc chúng con trong Áo Đức Bà của Mẹ, để chiếc Áo này làm khiên thuẫn bảo vệ chúng con khỏi …

Xem thêm ...

NGÀY THỨ BẢY(8/12)

Thứ Ba 13 Tháng Bảy, 2021Tuần Cửu Nhật Đức Mẹ Cát Minh Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Đấng luôn phù giúp các Kitô hữu, Mẹ đã dặn chúng con hãy đeo Áo Đức Bà để Mẹ giữ gìn chúng con khỏi mọi nguy hại. Xin Mẹ luôn bảo vệ chúng …

Xem thêm ...

NGÀY THỨ TÁM (14/07)

Thứ Tư 14 Tháng Bảy, 2021Tuần Cửu Nhật Đức Mẹ Cát Minh Tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Núi Cát Minh Lạy Mẹ đầy Lòng Thương Xót, Mẹ đã hứa giúp chúng con sớm vượt thoát lửa luyện tội mà đến Vương quốc Thiên Đàng của Con Mẹ nhờ Áo …

Xem thêm ...

NGÀY THỨ CHÍN (15/7)

Thứ Năm 15 Tháng Bảy, 2021Tuần Cửu Nhật Đức Mẹ Cát Minh Tuần cửu nhật kính Đức Bà Núi Cát Minh NGÀY THỨ CHÍN (15/7) Ôi, lạy Mẹ Cát Minh Rất Thánh, khi Thánh Simon Stock xin Mẹ các đặc ân cho Gia Đình Cát Minh thì Mẹ bảo đảm …

Xem thêm ...