Home / Lectio Divina

Lectio Divina

Lectio Divina: Thánh Nữ Mônica

Thứ Năm 27 Tháng Tám, 2020

StMonica

Mùa Thường Niên 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha chúng con,

Lectio Divina: Thánh Gioan Tẩy Giả bị Trảm Quyết

Thứ Bảy 29 Tháng Tám, 2020

Gioan bị Trảm Quyết

Mùa Thường Niên                                                 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha chúng con, Xin Cha giúp cho chúng con đi tìm các giá trị

Lectio Divina: Chúa Nhật XXII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 30 Tháng Tám, 2020

|

Lời tiên báo đầu tiên về Cuộc Thương Khó Sự ô nhục của thập giá Mt 16:21-27 1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Thánh Thần của chân lý, được sai đến bởi Chúa Giêsu để hướng dẫn chúng con tìm đến sự toàn chân, xin hãy soi sáng tâm trí chúng con để chúng con …

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 6 Tháng Chín, 2020

|

CN 23 TN (A)

Sửa lỗi anh em trong cộng đoàn Chăm sóc những người đã rời khỏi cộng đoàn Mátthêu 18:15-20 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau.  Trong ánh sáng …

Lectio Divina: Sinh Nhật Đức Maria – Mátthêu 1:1-16, 18-23

Thứ Ba 8 Tháng Chín, 2020

MariaMother

Mùa Thường Niên                                              1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Cha của chúng con,

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIV Thường Niên (A)

Chủ Nhật 13 Tháng Chín, 2020

|

Mùa Thường Niên 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau.  Trong ánh sáng của Lời Chúa, được viết trong Kinh Thánh, Chúa đã giúp các môn đệ khám …

Lectio Divina: Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Thứ Hai 14 Tháng Chín, 2020

SuyTonThanhGia

Những ai tin vào Đức Giêsu thì được sự sống đời đời Ga 3:13-17   Lời nguyện mở đầu  Lạy Cha, Đấng đã muốn cứu rỗi nhân loại

Lectio Divina: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Thứ Ba 15 Tháng Chín, 2020

ĐứcMẹSầuBi

Mùa Thường Niên Ga 19:25-27   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa Toàn Năng,

Lectio Divina: Chúa Nhật XXV Thường Niên (A)

Chủ Nhật 20 Tháng Chín, 2020

|

CN 25 TN (A)

Dụ ngôn những người làm công được sai đi đến vườn nhoTình yêu nhưng không tuyệt đối của Thiên Chúa  Mt 20:1-16  1.  Lời nguyện mở đầu  Thân lạy Cha, Con Một của Cha là Đức Giêsu, Đấng mà Cha đã ban cho chúng con, là vương quốc của chúng con, là sự phong phú, là …

Lectio Divina: Thánh Mátthêu Tông Đồ, Phúc Âm Thánh Sử – Mt 9:9-13

Thứ Hai 21 Tháng Chín, 2020

mathew_0

Thánh Mátthêu Tông Đồ, Phúc Âm Thánh Sử Mùa Thường Niên                                                1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, Cha kêu gọi các con cái Cha