Home / Lectio Divina

Lectio Divina

Lectio Divina: Gioan 5:1-16

Thứ Ba 21 Tháng Ba, 2023

Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay                                   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã làm dịu cơn khát cho sự sống của chúng con  

Lectio Divina: Gioan 5:17-30

Thứ Tư 22 Tháng Ba, 2023

Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Thiên Chúa và là Cha của chúng con, Chúa đã tiếp tục tìm kiếm chúng con

Lectio Divina: Gioan 5:31-47

Thứ Năm 23 Tháng Ba, 2023

Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay                                1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Thiên Chúa của chúng con, chúng con có lẽ biết, Về lý thuyết nhiều hơn là trong thực hành,

Lectio Divina: Gioan 7:1-2,10,25-30

Thứ Sáu 24 Tháng Ba, 2023

Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay                                 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Thiên Chúa và là Cha của chúng con, Chúng con nhận mình là con cái của Chúa,

Lectio Divina: Lễ Truyền Tin

Thứ Bảy 25 Tháng Ba, 2023
TruyenTin

Giao ước của Thiên Chúa với nhân loại Lời xin vâng của Đức Maria và của chúng ta Lc 1:26-38   .  Lời nguyện mở đầu  Lạy Cha nhân từ, trong thời gian thánh này của cầu nguyện và của lắng nghe Lời Chúa, xin Cha cũng sai thánh thiên thần của Cha đến để …

Lectio Divina: Gioan 8:12-20

Thứ Hai 27 Tháng Ba, 2023

Thứ Hai Tuần V Mùa Chay                                 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, bởi ân sủng nhiệm màu của Chúa Chúng con được giàu thêm với mọi phúc lành,

Lectio Divina: Gioan 8:1-11

Thứ Ba 28 Tháng Ba, 2023

Thứ Ba – Tuần V Mùa Chay   Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa công bình và nhân từ, Xin Chúa thương xót đến chúng con là những kẻ tội lỗi

Lectio Divina: Gioan 8:21-30

Thứ Tư 29 Tháng Ba, 2023

Thứ Tư Tuần V Mùa Chay                                    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Thiên Chúa cứu độ đầy lòng thương xót của chúng con, Lang thang trong sa mạc cằn cỗi, Của bất công và thiếu tình yêu thương của mình,

Lectio Divina: Gioan 8:31-42

Thứ Năm 30 Tháng Ba, 2023

Thứ Năm Tuần V Mùa Chay                                   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Chúa gọi chúng con để trở thành người tự do.

Lectio Divina: Gioan 8:51-59

Thứ Sáu 31 Tháng Ba, 2023

Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay                                 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa Trong Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô Chúa đã ban cho chúng con một tên gọi mới,