Home / Lectio Divina

Lectio Divina

Lectio Divina: Mátthêu 18:12-14

Thứ Ba 7 Tháng Mười Hai, 2021

Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng                                        1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,

Lectio Divina: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Thứ Tư 8 Tháng Mười Hai, 2021

DucMeVoNhiem

Truyền Tin cho Đức Trinh Nữ Maria Lc 1:26-38   1.  Bài Đọc a)  Lời nguyện mở đầu  Vui mừng lên, hỡi Đức Trinh Nữ Maria,

Lectio Divina: Mátthêu 11:11-15

Thứ Năm 9 Tháng Mười Hai, 2021

Thứ Năm tuần thứ hai Mùa Vọng                                        1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa không từ bỏ những ai trông cậy vào Chúa. Xin Chúa dẫn dắt chúng con khi chúng con sợ hãi, Xin giúp chúng con khi chúng con kêu cầu lên Chúa,

Lectio Divina: Mátthêu 11:16-19

Thứ Sáu 10 Tháng Mười Hai, 2021

Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng                                         1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,

Lectio Divina: Mátthêu 17:10-13

Thứ Bảy 11 Tháng Mười Hai, 2021

canh_tan1

Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng 1.   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,

Lectio Divina: Mátthêu 21:23-27

Thứ Hai 13 Tháng Mười Hai, 2021

Thứ Hai tuần III Mùa Vọng                                         Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Trong một thế giới của bất công, chiến tranh và lợi dụng,

Lectio Divina: Mátthêu 21:28-32

Thứ Ba 14 Tháng Mười Hai, 2021

Thứ Ba tuần III Mùa Vọng                                         Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con Chúa gần gũi với người nghèo khó và kẻ thống hối.

Lectio Divina: Luca 7:18b-23

Thứ Tư 15 Tháng Mười Hai, 2021

Thứ Tư tuần III Mùa Vọng   Lời nguyện mở đầu  Chúng con nguyện cầu cùng Thiên Chúa toàn năng, Rằng việc đang ngự đến trang trọng của Con Chúa

Lectio Divina: Luca 7:24-30

Thứ Năm 16 Tháng Mười Hai, 2021

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng                                        Lời Nguyện Mở Đầu Lạy Chúa, ý thức về tội lỗi của chúng con làm chúng con buồn bã, và khiến cho chúng con cảm thấy mình bất xứng để phục

Lectio Divina: Mátthêu 1:1-17

Thứ Sáu 17 Tháng Mười Hai, 2021

Tuần III Mùa Vọng                                         1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Con Một Chúa đã đến giữa chúng con, đã làm người như chúng con, Một con người trong số những phàm nhân, Thế nhưng dung nhan phàm nhân của Chúa