Home / Lectio Divina

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Nhật I Mùa Vọng (B)

Chủ Nhật 29 Tháng Mười Một, 2020

|

CN 1 Vong (B)

Hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng Thiên Chúa có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào Mc 13:33-37 1.  Bài Đọc a)  Lời nguyện mở đầu: Lạy Cha chúng con ở trên trời, lòng chúng con ước ao sự nồng ấm của tình yêu Chúa và tâm trí chúng con đang tìm kiếm ánh …

Lectio Divina: Lễ Thánh Anrê, Tông Đồ

Thứ Hai 30 Tháng Mười Một, 2020

anretongdo

Ơn gọi của thánh Anrê và anh của ông Các môn đệ đầu tiên, những kẻ đi lưới người Mt 4:18-22 Lời nguyện Lạy Cha, Cha đã gọi thánh Anrê từ bên cái lưới thế gian để thành ngư phủ tuyệt vời

Lectio Divina: Luca 10:21-24

Thứ Ba 1 Tháng Mười Hai, 2020

Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,

Lectio Divina: Mátthêu 15:29-37

Thứ Tư 2 Tháng Mười Hai, 2020

Thứ Tư Tuần thứ nhất Mùa Vọng    1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa là Thiên Chúa của tất cả mọi dân tộc,

Lectio Divina: Mátthêu 7:21, 24-27

Thứ Năm 3 Tháng Mười Hai, 2020

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng                                   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,

Lectio Divina: Mátthêu 9:27-31

Thứ Sáu 4 Tháng Mười Hai, 2020

Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng                                     1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa là Cha của tất cả chúng con,

Lectio Divina: Mátthêu 9:35-10:1,5-8

Thứ Bảy 5 Tháng Mười Hai, 2020

Thứ Bảy Tuần thứ nhất Mùa Vọng                                     Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của lòng thương xót và trắc ẩn,

Lectio Divina: Chúa Nhật II Mùa Vọng (B)

Chủ Nhật 6 Tháng Mười Hai, 2020

|

CN 2 Vong (B)

Lời công bố của Gioan Tẩy Giả trong sa mạc Mc 1:1-8 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau.  Trong ánh sáng của Lời Chúa, được viết trong …

Lectio Divina: Luca 5:17-26

Thứ Hai 7 Tháng Mười Hai, 2020

Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng     1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa ngự đến ở giữa dân của Chúa; Chúa đến với những người nghèo khó và bất toại Chúa mang lại cho họ ơn tha thứ 

Lectio Divina: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Thứ Ba 8 Tháng Mười Hai, 2020

DucMeVoNhiem

Truyền Tin cho Đức Trinh Nữ Maria Lc 1:26-38 1.  Bài Đọc a)  Lời nguyện mở đầu  Vui mừng lên, hỡi Đức Trinh Nữ Maria,