Home / Lectio Divina

Lectio Divina

Lectio Divina: Lễ thánh Mátthia Tông Đồ – Ga 15:9-17

Thứ Sáu 14 Tháng Năm, 2021

mathiasTongDo

Thánh Matthia, Tông Đồ Mùa Phục Sinh                                                       1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Thánh Mátthia tông đồ của Chúa là một nhân chứng

Lectio Divina: Lễ Chúa Thăng Thiên (B)

Start date: Chủ Nhật 16 Tháng Năm, 2021

End date: Thứ Hai 17 Tháng Năm, 2021

|

ThangThien (B)

“Đi khắp thế gian; rao giảng Tin Mừng!” Chúa sống ở giữa chúng ta!    Mc 16:15-20   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau.   Trong ánh sáng …

Lectio Divina: Luca 1:26-38

Thứ Hai 20 Tháng Mười Hai, 2021

Tuần thứ tư Mùa Vọng                                         1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa của người nghèo khó và khiêm hạ,

Lectio Divina: Luca 1:67-79

Thứ Sáu 24 Tháng Mười Hai, 2021

Tuần thứ tư Mùa Vọng                                         Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, Thiên Chúa đầy yêu thương và quyền năng

Lectio Divina: Gioan 16:20-23a

Thứ Sáu 6 Tháng Năm, 2022

Thứ Sáu Tuần VI – Mùa Phục Sinh 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Cha nhân từ,