Home / Lectio Divina

Lectio Divina

Lectio Divina: Lễ Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc Núi Cát Minh

Thứ Ba 16 Tháng Bảy, 2024
LeMeNuiCatMinh

Thưa Bà, đây là con của Bà!

Đây là mẹ của anh!

Ga 19:25-27

 

1. Chúng ta hãy lắng đọng trong Cầu Nguyện – Statio

 Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến, xin hãy đổ đầy tâm trí chúng con với ánh (more…)

Lectio Divina: Thánh Maria Mađalêna

Thứ Hai 22 Tháng Bảy, 2024
StMadalena

Mùa Thường Niên                                              

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa, xin thương xót con cái Chúa đây. (more…)

Lectio Divina: Thánh Giacôbê Tông Đồ

Thứ Năm 25 Tháng Bảy, 2024
Giacobe TĐ

Mùa Thường Niên                                              

 

1. Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa, xin thương xót con cái Chúa đây. (more…)

Lectio Divina: Mátthêu 13:36-43

Thứ Sáu 26 Tháng Bảy, 2024

Mùa Thường Niên

 

  1. Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa, là Thiên Chúa của tổ phụ chúng con, (more…)

Lectio Divina: Thánh Máttha, Maria và Lagiarô – Lc 10:38-42

Thứ Hai 29 Tháng Bảy, 2024
StMartha

Mùa Thường Niên

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Cha chúng con và là Đấng bảo vệ chúng con, (more…)

Lectio Divina: Lễ Chúa Hiển Dung

Thứ Ba 6 Tháng Tám, 2024
ChuaHienDung

Việc biến hình của Chúa Giêsu:  Thập giá thấp thoáng ở xa xa

Cuộc Thương Khó dẫn đến vinh quang

Mc 9:2-10

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với (more…)

Lectio Divina: Thánh Lôrensô, Phó Tế Tử Đạo – Ga 12:24-26

Thứ Bảy 10 Tháng Tám, 2024
LorensoTuDao

Mùa Thường Niên

 1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng sống, (more…)

Lectio Divina: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thứ Năm 15 Tháng Tám, 2024
ĐucMeHonXacLenTroi

Đức Maria đi viếng bà thánh Êlisabéth

Lc 1:39-56

 

 1. Bài Đọc

 a)  Lời nguyện mở đầu:

 Lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của sự Khôn Ngoan, của Khoa Học, của Tri Thức, (more…)

Lectio Divina: Thánh Batôlômêo Tông Đồ

Thứ Bảy 24 Tháng Tám, 2024
BartholomewTĐ

Mùa Thường Niên                                              

 1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Cha,

Xin giúp chúng con tìm kiếm các giá trị (more…)

Lectio Divina: Thánh Nữ Mônica

Thứ Ba 27 Tháng Tám, 2024
StMonica

Mùa Thường Niên

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Cha chúng con,

(more…)