Home / Lectio Divina

Lectio Divina

Lectio Divina: Lễ Chúa Hiển Dung

Thứ Sáu 6 Tháng Tám, 2021

ChuaHienDung

Việc biến hình của Chúa Giêsu:  Thập giá thấp thoáng ở xa xa Cuộc Thương Khó dẫn đến vinh quang Mc 9:2-10   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh

Lectio Divina : Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Chủ Nhật 15 Tháng Tám, 2021

ĐucMeHonXacLenTroi

Đức Maria đi viếng bà thánh Êlisabéth Lc 1:39-56  1. Bài Đọc  a)  Lời nguyện mở đầu:  Lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của sự Khôn Ngoan, của Khoa Học, của Tri Thức, của Khuyên Bảo, xin Chúa hãy đổ tràn đầy chúng

Lectio Divina: Thánh Nữ Mônica

Thứ Sáu 27 Tháng Tám, 2021

StMonica

Mùa Thường Niên   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha chúng con,

Lectio Divina: Luca 1:26-38

Thứ Hai 20 Tháng Mười Hai, 2021

Tuần thứ tư Mùa Vọng                                         1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa của người nghèo khó và khiêm hạ,

Lectio Divina: Luca 1:67-79

Thứ Sáu 24 Tháng Mười Hai, 2021

Tuần thứ tư Mùa Vọng                                         Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, Thiên Chúa đầy yêu thương và quyền năng

Lectio Divina: Gioan 16:20-23a

Thứ Sáu 6 Tháng Năm, 2022

Thứ Sáu Tuần VI – Mùa Phục Sinh 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Cha nhân từ,