Home / Event / Chân Phước Angelo Agostini Mazzinghi

Chân Phước Angelo Agostini Mazzinghi

Chân Phước Angelo Agostini Mazzinghi

Check Also

Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học 2020 – 2021 và Trao Tác Vụ Đọc Sách & Giúp Lễ Dòng Cát Minh

Ngay sau khi chương trình “Carmelite Study Week” kết thúc, chiều ngày 29/08/2020, vào lúc …