Home / Event / Chân phước Isidore Bakanja, giáo dân tử đạo

Chân phước Isidore Bakanja, giáo dân tử đạo

Chân phước Isidore Bakanja, giáo dân tử đạo

Check Also

Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học 2020 – 2021 và Trao Tác Vụ Đọc Sách & Giúp Lễ Dòng Cát Minh

Ngay sau khi chương trình “Carmelite Study Week” kết thúc, chiều ngày 29/08/2020, vào lúc …