Home / Event / Chân phước. Jacques Retouret, O.Carm.

Chân phước. Jacques Retouret, O.Carm.

Chân phước. Jacques Retouret, O.Carm.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …