Home / Event / Ngày 4 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Ngày 4 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Ngày 4 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Check Also

Ngày 4 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

ƠN THIÊN TRIỆU và NGUYỆN ƯỚC TRUNG THÀNH Giuse Phan Quang Trí, O.Carm. Rôma, 24.04.2021 …