Home / Event / Thánh Albert thượng phụ Giêrusalem, giám mục (Lễ kính)

Thánh Albert thượng phụ Giêrusalem, giám mục (Lễ kính)

Thánh Albert thượng phụ Giêrusalem, giám mục (Lễ kính)

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …