Home / Event / Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu (OCD), trinh nữ tiến sĩ hội thánh (Lễ kính)

Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu (OCD), trinh nữ tiến sĩ hội thánh (Lễ kính)

Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu (OCD), trinh nữ tiến sĩ hội thánh (Lễ kính)

Check Also

Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học 2020 – 2021 và Trao Tác Vụ Đọc Sách & Giúp Lễ Dòng Cát Minh

Ngay sau khi chương trình “Carmelite Study Week” kết thúc, chiều ngày 29/08/2020, vào lúc …