Home / Tin Tức / Mẹ Maria – Vẻ Đẹp Cát-Minh

Mẹ Maria – Vẻ Đẹp Cát-Minh

Vào đầu thế kỷ 13, một khách hành hương đi qua núi Cát-Minh đã thuật lại như sau: “Trên triền núi Cát-Minh ấy, có những ẩn sĩ gốc Latinh (thuộc Giáo Hội Rôma) mà người ta gọi là các tu huynh Cát-Minh. Họ đã xây dựng tại đó một ngôi nhà nguyện nhỏ thật xinh xắn cho Đức Mẹ.”
Như thế, ngay từ đầu, các đan sĩ Cát-Minh tiên khởi đã phó mình cho sự che chở của Đức Mẹ Maria. Chắc chắn họ đã nhìn thầy nơi Ngài mẫu gương trọn hảo cho đời sống chiêm niệm. Quả thế, làm thế nào phục vụ Chúa Giêsu “với tâm hồn trong sáng và lương tâm ngay lành” (như Quy Luật dạy) mà không nhìn ngắm Mẹ Chí Thánh của Ngài?
CarmelTu sĩ Cát-Minh ngày nay – nam cũng như nữ – đều thuộc dòng dõi các đan sĩ tiên khởi đàn anh, những ẩn sĩ đã rút sâu vào trong cô tịch của Cát-Minh để “nhìn thấy Thiên Chúa”. Nhìn thấy Thiên Chúa với Đức Mẹ Maria, với người mà cuối cùng họ đã gọi là chị của họ, để hết sức sống theo Ngài và nhờ Ngài. Bởi lẽ, ở núi Cát-Minh, Đức Mẹ Maria quả là một huyền nhiệm của sự hiện diện và sự noi gương bắt chước.
Và theo một hình ảnh Kinh Thánh đã trở thành truyền thống trong Đan Viện, Đức Mẹ Maria là sắc đẹp, là vẻ huy hoàng diễm lệ của Cát-Minh. Địa danh vốn được ngưỡng mộ ấy có nghĩa “cánh vườn” gợi đến thực tại tâm linh: Đức Mẹ Maria là cánh vườn của Thiên Chúa. Các ẩn sĩ đầu tiên đã bị chinh phục bởi vẻ trong sáng của Đức Mẹ. Mẹ thật xinh đẹp nhờ chính vinh quang của Ngôi Lời.
Cho nên không có gì phải ngạc nhiên khi họ muốn thuộc về Đức Mẹ Maria. Đó chẳng phải là ý nghĩa của mảnh áo Đức Bà (đã do Đức Mẹ Maria ban cho thánh Simon Stock hồi thế kỷ 13), dấu chỉ hữu hình của sự lệ thuộc tâm linh? Chắc hẳn là thế rồi. Mặc lấy mảnh áo Đức Bà là mặc lấy sự hiện diện của Ngài để dần dần tiến sâu vào đời sống nội tâm kỳ diệu với Ngài.
Trong đêm tối đức tin, Đức Mẹ là ngôi sao dẫn vào cõi lòng của Thiên Chúa. Đức Mẹ càng là Nữ Vương đời tôi, Chúa Thánh Thần càng trở nên sự sống cho tôi…
Cát-Minh “hoàn toàn thuộc về Mẹ Maria”. Cát-Minh muốn cùng với Đức Mẹ Maria sống lại tất cả các mầu nhiệm của Con Ngài…
Tu huynh Marie Michel – Nhà văn Hương Vĩnh

Check Also

Đại Nhạc Hội Mẹ Yêu – Dòng Cát Minh

Đại Nhạc Hội “Mẹ Yêu – Những giai điệu thăng hoa tình mẫu tử”!   …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *