Home / Phụng Vụ Cát Minh

Phụng Vụ Cát Minh

MonthWeekDay
Tháng Một 2022
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Chủ Nhật 26 Tháng Mười Hai, 2021 Thứ Hai 27 Tháng Mười Hai, 2021 Thứ Ba 28 Tháng Mười Hai, 2021 Thứ Tư 29 Tháng Mười Hai, 2021 Thứ Năm 30 Tháng Mười Hai, 2021 Thứ Sáu 31 Tháng Mười Hai, 2021 Thứ Bảy 1 Tháng Một, 2022
Chủ Nhật 2 Tháng Một, 2022 Thứ Hai 3 Tháng Một, 2022

✠: Thánh Kuriakos Elias Chavara, linh mục

Thứ Ba 4 Tháng Một, 2022 Thứ Tư 5 Tháng Một, 2022 Thứ Năm 6 Tháng Một, 2022 Thứ Sáu 7 Tháng Một, 2022 Thứ Bảy 8 Tháng Một, 2022

✠: Thánh Peter Thomas, giám mục, (Lễ Kính)

Chủ Nhật 9 Tháng Một, 2022 Thứ Hai 10 Tháng Một, 2022 Thứ Ba 11 Tháng Một, 2022 Thứ Tư 12 Tháng Một, 2022 Thứ Năm 13 Tháng Một, 2022 Thứ Sáu 14 Tháng Một, 2022 Thứ Bảy 15 Tháng Một, 2022
Chủ Nhật 16 Tháng Một, 2022 Thứ Hai 17 Tháng Một, 2022 Thứ Ba 18 Tháng Một, 2022 Thứ Tư 19 Tháng Một, 2022 Thứ Năm 20 Tháng Một, 2022 Thứ Sáu 21 Tháng Một, 2022 Thứ Bảy 22 Tháng Một, 2022
Chủ Nhật 23 Tháng Một, 2022 Thứ Hai 24 Tháng Một, 2022 Thứ Ba 25 Tháng Một, 2022 Thứ Tư 26 Tháng Một, 2022 Thứ Năm 27 Tháng Một, 2022 Thứ Sáu 28 Tháng Một, 2022 Thứ Bảy 29 Tháng Một, 2022
Chủ Nhật 30 Tháng Một, 2022 Thứ Hai 31 Tháng Một, 2022 Thứ Ba 1 Tháng Hai, 2022 Thứ Tư 2 Tháng Hai, 2022 Thứ Năm 3 Tháng Hai, 2022 Thứ Sáu 4 Tháng Hai, 2022 Thứ Bảy 5 Tháng Hai, 2022