Home / Phụng Vụ Cát Minh

Phụng Vụ Cát Minh

MonthWeekDay
Tháng Một 2021
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Chủ Nhật 27 Tháng Mười Hai, 2020 Thứ Hai 28 Tháng Mười Hai, 2020 Thứ Ba 29 Tháng Mười Hai, 2020 Thứ Tư 30 Tháng Mười Hai, 2020 Thứ Năm 31 Tháng Mười Hai, 2020 Thứ Sáu 1 Tháng Một, 2021 Thứ Bảy 2 Tháng Một, 2021
Chủ Nhật 3 Tháng Một, 2021

✠: Thánh Kuriakos Elias Chavara, linh mục

✠: Thánh Kuriakos Elias Chavara, linh mục
Thứ Hai 4 Tháng Một, 2021 Thứ Ba 5 Tháng Một, 2021 Thứ Tư 6 Tháng Một, 2021 Thứ Năm 7 Tháng Một, 2021 Thứ Sáu 8 Tháng Một, 2021

✠: Thánh Peter Thomas, giám mục, (Lễ Kính)

✠: Thánh Peter Thomas, giám mục, (Lễ Kính)
Thứ Bảy 9 Tháng Một, 2021
Chủ Nhật 10 Tháng Một, 2021 Thứ Hai 11 Tháng Một, 2021 Thứ Ba 12 Tháng Một, 2021 Thứ Tư 13 Tháng Một, 2021 Thứ Năm 14 Tháng Một, 2021 Thứ Sáu 15 Tháng Một, 2021 Thứ Bảy 16 Tháng Một, 2021
Chủ Nhật 17 Tháng Một, 2021 Thứ Hai 18 Tháng Một, 2021 Thứ Ba 19 Tháng Một, 2021 Thứ Tư 20 Tháng Một, 2021 Thứ Năm 21 Tháng Một, 2021 Thứ Sáu 22 Tháng Một, 2021 Thứ Bảy 23 Tháng Một, 2021
Chủ Nhật 24 Tháng Một, 2021 Thứ Hai 25 Tháng Một, 2021 Thứ Ba 26 Tháng Một, 2021 Thứ Tư 27 Tháng Một, 2021 Thứ Năm 28 Tháng Một, 2021 Thứ Sáu 29 Tháng Một, 2021 Thứ Bảy 30 Tháng Một, 2021
Chủ Nhật 31 Tháng Một, 2021 Thứ Hai 1 Tháng Hai, 2021 Thứ Ba 2 Tháng Hai, 2021 Thứ Tư 3 Tháng Hai, 2021 Thứ Năm 4 Tháng Hai, 2021 Thứ Sáu 5 Tháng Hai, 2021 Thứ Bảy 6 Tháng Hai, 2021