Home / Phụng Vụ Cát Minh

Phụng Vụ Cát Minh

MonthWeekDay
Tháng Chín 2021
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Chủ Nhật 29 Tháng Tám, 2021 Thứ Hai 30 Tháng Tám, 2021 Thứ Ba 31 Tháng Tám, 2021 Thứ Tư 1 Tháng Chín, 2021

✠: Thánh Teresa Margaret Redi (OCD), trinh nữ

Thứ Năm 2 Tháng Chín, 2021 Thứ Sáu 3 Tháng Chín, 2021 Thứ Bảy 4 Tháng Chín, 2021
Chủ Nhật 5 Tháng Chín, 2021 Thứ Hai 6 Tháng Chín, 2021 Thứ Ba 7 Tháng Chín, 2021 Thứ Tư 8 Tháng Chín, 2021 Thứ Năm 9 Tháng Chín, 2021 Thứ Sáu 10 Tháng Chín, 2021 Thứ Bảy 11 Tháng Chín, 2021
Chủ Nhật 12 Tháng Chín, 2021 Thứ Hai 13 Tháng Chín, 2021 Thứ Ba 14 Tháng Chín, 2021 Thứ Tư 15 Tháng Chín, 2021 Thứ Năm 16 Tháng Chín, 2021 Thứ Sáu 17 Tháng Chín, 2021

✠: Thánh Albert thượng phụ Giêrusalem, giám mục (Lễ kính)

Thứ Bảy 18 Tháng Chín, 2021
Chủ Nhật 19 Tháng Chín, 2021 Thứ Hai 20 Tháng Chín, 2021 Thứ Ba 21 Tháng Chín, 2021 Thứ Tư 22 Tháng Chín, 2021

✠: Ngày 1 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Thứ Năm 23 Tháng Chín, 2021

✠: Ngày 2 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Thứ Sáu 24 Tháng Chín, 2021

✠: Ngày 3 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Thứ Bảy 25 Tháng Chín, 2021

✠: Ngày 4 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Chủ Nhật 26 Tháng Chín, 2021

✠: Ngày 5 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Thứ Hai 27 Tháng Chín, 2021

✠: Ngày 6 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Thứ Ba 28 Tháng Chín, 2021

✠: Ngày 7 – Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Thứ Tư 29 Tháng Chín, 2021

✠: Ngày 8 – Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Thứ Năm 30 Tháng Chín, 2021

✠: Ngày 9 – Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Thứ Sáu 1 Tháng Mười, 2021

✠: Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu (OCD), trinh nữ tiến sĩ hội thánh (Lễ kính)

Thứ Bảy 2 Tháng Mười, 2021