Tin mới
Home / Phụng Vụ Cát Minh

Phụng Vụ Cát Minh

Thánh Nuno Alvares Pereira, tu sĩ, (Lễ nhớ)