Home / Phụng Vụ Cát Minh

Phụng Vụ Cát Minh

Thánh Kuriakos Elias Chavara, linh mục


Thứ Tư 3 Tháng Một, 2024

Cha Kuriakose Elias Chavara Thánh Gia, sinh năm 1805 tại bang Kerala Ấn Độ. Ngài thụ phong LM năm 24 tuổi (1829). Ngài làm việc mục vụ tại Giáo xứ trong một thời gian ngắn và trở về Đại Chủng Viện để giúp  cha Giám Đốc trong lúc ngài vắng mặt. Ngài cùng với cha Giám đốc Chủng viện Malpan Thomas Palackal sáng lập Dòng Camêlô Đức Mẹ Vô nhiễm và ngài cũng là Bề trên Tổng quyền tiên khởi của Dòng. Ngài qua đời năm 1871.

Cha Kuriakose có năng khiếu đặc biệt của một nhà đào tạo đầy tinh thần đạo đức, xác tín, có linh đạo sâu xa dựa trên lòng tôn sùng Thánh Thể, kính mến Thánh Mẫu và hoàn toàn trung thành với Giáo Hội Công Giáo, cùng với tinh thần cầu nguyện và khổ chế, thực hành các phương pháp mới trong việc tông đồ. Cha tận tụy phục vụ Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Siro Malabar Cha được phong chân phước năm 1986 và được phong Hiển Thánh năm 2014.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Elias Kuriakos linh mục
liên lỷ hoạt động  tăng cường hiệp nhất  Giáo Hội.
Xin ban cho chúng con qua lời cầu bầu của thánh nhân
được soi sáng bởi Thánh Thần
biết đọc các dấu chỉ của thời đại với sự khôn ngoan
và biết loan báo Tin Mừng bằng cả lời nói và gương sáng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con…

Lm. Trần Thăng Hưng, O.Carm, lượt dịch

View full calendar