Home / Phụng Vụ Cát Minh

Phụng Vụ Cát Minh

Lễ Các Đẳng Dòng Cát Minh (Lễ Nhớ)


Thứ Tư 15 Tháng Mười Một, 2023

 

Ôi Giê-su, Chúa là nguồn sự sống

Là hy vọng, và là sự phục sinh

Xin nghé xem ở nơi chốn luyện hình

Nơi các đẳng đang chờ ơn giải thoát.

 

Ôi lạy Chúa, nguyện xin Ngài thương đoái

Các linh hồn Cát Minh đã ra đi

Những linh hồn sống đời tìm Nhan Thánh

Lòng cam đoan bước theo Chúa trung thành.

 

Đây bậc cha anh, chúng con kính nhớ

Núi Cát Minh khi xưa sống ẩn mình

Nguyện một lòng theo gương thánh Tổ Phụ

Dưới cánh tay phù trợ của Nữ Trinh.

 

Tám trăm năm giữ gìn linh đạo thánh

Tiền nhân xưa vượt ngàn nỗi hiểm nguy

Dẫu đời truân chuyên, dẫu cảnh thăng trầm

Đường nên thánh giữ gìn cho hậu thế.

 

Mong toàn thể người thân yêu ban hữu

Đã ly trần, nay nghỉ giấc bình an

Được Ngài thương cho hưởng phúc thiên đàng

Hầu ca tụng tán dương Ngài muôn thuở.

 

Xin chúc vinh Ngôi Cha, Đấng Thượng Trí

Cùng Ngôi Con, Đấng Vinh Hiển Phục Sinh

Và Ngôi Ba, Đấng Ban Sức Phù Trì

Xin vinh chúc đến muôn đời muôn thuở.

 

Nguyễn Văn Diệu

View full calendar