Home / Phụng Vụ Cát Minh

Phụng Vụ Cát Minh

Thánh Peter Thomas, giám mục, (Lễ Kính)


Thứ Hai 8 Tháng Một, 2024

Sinh tại Perigod, Pháp, khoảng 1305, Thánh Peter Thomas gia nhập Dòng Cát Minh khi hai mươi tuổi. Ngài là Tổng quản đối ngoại của Dòng dưới triều giáo hoàng ở Avignon và cũng là một nhà giảng thuyết chính cho giáo triều. Năm 1354, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục địa phận Patti và Lipari. Ngài thay mặt Đức Thánh Cha làm việc với các vua và hoàng đế để tìm cách thúc đẩy hòa bình và tái thiết lập sự hiệp nhất với Giáo Hội Đông Phương. Năm 1359 ngài được chuyển đến Corinth, thuộc Pelopennese và làm Đại diện cho Đức Thánh Cha tại đó. Năm 1363 Ngài làm Tổng Giám Mục tại Crete và năm 1364 ngài làm Thượng Phụ Latin tại Constantine. Những nỗ lực của ngài cho sự hiệp nhất của Giáo Hội làm cho vị thánh của thế kỷ thứ mười bốn này như là người tiên phong cho phong trào đại kết. Ngài qua đời năm 1366 ở Famagusta tại Síp.

Lạy Thiên Chúa,

Ngài đã thôi thúc Thánh Giám Mục Peter Thomas

ước muốn mãnh liệt thúc đẩy hòa bình và hiệp nhất Kitô giáo.

Noi gương Thánh nhân,

Xin giúp chúng con sống vững mạnh trong đức tin

và hoạt động kiên trì cho hòa bình.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô…

View full calendar