Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ chín: VÂNG LỜI VÀ TÙNG PHỤC

Ngày thứ chín: VÂNG LỜI VÀ TÙNG PHỤC

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 9 —

TUẦN II, MÙA VỌNG

Chương 9
VÂNG LỜI VÀ TÙNG PHỤC


Thong dong thc
Sng trong đức vâng li, có mt Btrên để tùy phc và không phi làm chvic mình; đó là đại
ích
đấy.
Vâng l
i còn chc chn hơn cai trngàn vn ln.
Nhi
u người vâng li vì bt đắc dĩ hơn là vì yêu mến: nhng người y khtâm và hay kêu ca
l
m! Bao lâu hchưa biết thc tâm phc tùng vì lòng mến Chúa, lòng trí hskhông được
thong dong th
c.
D
u đi đâu, ở đâu, bn cũng skhông được yên trí, bao lâu bn chưa biết khiêm nhường phc
tùng m
t Đấng Btrên.
Nhi
u ngui lm hết chnói vì htưởng nơi này, đi chnhsẽ được dchu hơn.


Sn sàng nhượng b
Tnhiên ai cũng thích làm theo ý riêng, ai cũng thnh tình vi người hp ý mình hơn.
Nh
ưng nếu ta mun Chúa vi ta, đôi khi ta cũng cn phi bý riêng để bo vly An Bình.
Làm gì có ai thông th
o, hiu thu được tt csvt. Nếu thế, Bn đừng quá yên trí rng mình
sáng su
t, mt hãy vui nhn ý kiến người khác.
Ý b
n hay ư? Vì lòng mến Chúa, Bn cũng cbđi để theo ý người khác, như thế trong
đường nhân đức, Bn stiến được xa lm đấy.
Ta th
ường nghe nói: chu nghe và theo li bàn ca người khác còn chc chn hơn.
C
ũng có trường hp, ý kiến đôi bên cùng phi c, nhưng nếu ccchp không chu theo ý người
khác khi lý trí hay hoàn c
nh bt buc; đó là mt triu chng kiêu hãnh và điên gàn.


SUY NIM
Phúc ln cho người biết tùng phc mt Chúa trong bn thân các Đấng Btrên thay mt Chúa.
Và ng
ười biết kiên nhn thc hành đức vâng li, có công ln chng nào! Đó là mt hy sinh liên
l
và kính ái hoàn toàn nht.
Chính đức vâng li là giá tr, là vinh d, là công phúc ca đời sng công giáo, nht là đời sng
tu trì, vì nó làm cho Chúa tr
nên Thy tuyt đối và schlòng ta.
Nh
ưng cho được thế, cn lý trí, tâm hn và hành động phi cng tác vào vic thc hin đức vâng
l
i; lý trí công nhn, tâm hn yêu mến, làm cho nhanh nhn, qung đại và bn b.
L
y Chúa cu chuc con! Tài nào thy Chúa hy sinh quyn cmt Chúa Tri để vâng li mà
con không yêu thích và th
c hành đức vâng li được.
Tài nào th
y Chúa 30 năm trường vâng li Đức Mvà Thánh Giuse trong hết mi vic, mà con
không thành tâm theo tr
n nhng điu Chúa soi cho con trong llut và trong các Đấng B
trên?
Th
y Chúa vâng li cả đến bn đao phkhi chúng đặt Chúa nm trên Thánh giá mà con phn
kháng và kêu ca khi ph
i vâng li được sao!
L
y Chúa Giêsu! Xin cho con biết thành tâm vâng li để noi gương Chúa và để thc hin thánh ý
Chúa trong m
i nơi và mi lúc.

 

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …