Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ hai: TỰ KHIÊM

Ngày thứ hai: TỰ KHIÊM

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

—Ngày 2—

Chương 2
TỰ KHIÊM

 

Tính ham biết
Thường tình ai cũng mun biết, nhưng biết mà không có lòng kính sChúa: cái biết đó có ăn
thua gì!
M
t người quê mùa nghèo khó mà biết phng thChúa, còn giá trhơn ngàn ln mt triết gia
kiêu k
, chmi miết nghiên cu các tng tri vn chuyn mà không màng chi phn ri!
Ng
ười biết mình t, stkhinh và không màng tiếng người đời ca tng.
Thông làu thiên kinh v
n quyn mà không có đức Ái, tt cnhng cái đó ích chi trước mt Chúa
Đấng sẽ đoán xét mi hành vi ca mình!

 


Đừng tò mò
Bn hãy hãm tính ham biết thái quá! Nó chlàm cho bn chia trí và lm lc.
Ng
ười biết, tnhiên mun được người khác khâm phc và ca tng là thông gii, nhưng có nhng
cái bi
ết không có ích my hay chng ích gì cho phn ri.
N
ếu thế, chcm ci vi nhng cái khác mà không quan tâm đến cái giúp mình lo phn ri, còn
điên rbng?
Không ph
i chct nói cho nhiu mà linh hn no tha, trái li chđời sng đạo hnh mi làm
được cho lòng yên tĩnh; chcó lương tâm trong sch mi làm được cho ta yên vui trước mt
Chúa.

 


Đừng nghĩ mình hơn
Càng thông biết nhiu mà không li dng được cái biết y để sng thánh thin, càng phi đoán
xét n
ng.
Tài ba li lc đến đâu, đừng ly đó làm cao làm kiêu: càng biết nhiu càng đáng lo ngi nhiu.
B
n tưởng Bn biết nhiu ư? Bn nên nh, cái biết đó chng thm đâu vi nhng cái mà bn
ch
ưa biết.
Thánh Phaolô b
o: “Bn đừng có tcao tự đại” [4] mt hãy thú nhn cái dt ca mình đi.
B
n đưa lý do nào mà dám tưởng mình hơn người, trong khi còn biết bao người thông tho hơn
và am t
ường lut Chúa hơn!
B
n mun biết cái gì giúp cho Bn hơn ư! Bn hãy mong được đời bqua và không đếm xa đến.

 

Tgiác
Khoa hc cao quí nht mà cũng ích li nht, chính là khoa hc tgiác và tkhinh.
Không ngh
ĩ hay cho mình và biết kính trng người khác: đó là khôn ngoan và trn ho nht.
G
p người phm ti công khai – du là mt ti đại ác – Bn cũng đừng vi căn cvào đó mà
t
ưởng mình tt hơn, vì Bn không thbiết chc Bn sẽ đứng vng trong điu thin được đến bao
gi
.
Đành rng ta ai cũng yếu đui, nhưng Bn nên tin chc không ai yếu đui hơn Bn.

 

SUY NIM

Li Thánh Kinh: “Nhng tư tưởng ca người đời shết sc phù phiếm và hoàn toàn vô ích, nếu
nó không giúp nhìn nh
n và kính ái Chúa, giúp lãng quên và coi khinh chính mình”.
Lòng tin
đơn sơ và linh động ca mt người chbiết tin – tin không mà c, không do d– tt c
nhng điu Chúa dy tin và thc hành tt cnhng điu Chúa dy làm: lòng tin đó cao quí hơn
t
t ckhoa hc đạo cũng như đời. Vì thiếu lòng tin đó, khoa hc chlàm cho trí thêm kiêu, hn
thêm l
nh.
L
y Chúa Cu Chuc khái! Xin cha con khi bnh tham biết thái quá và tính lười làm nhng
vi
c phi làm cho được ri. Con có ththành tâm hc biết mà không ca tng và kính mến Chúa
sao
được? Con có thtgiác mà không tkhinh tbthế nào được!
Ly Chúa! Sng thp hèn không được người biết ti, sng n dt vi Chúa trong Đức Chúa
Tr
i: cái sng đó cao quí nhường bao! Xin ban cho con và mi người biết tôn trng và thc
hành
được cái sng y.

——–

[4] Rom XI, 20

 

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …