Home / Những anh em….

Những anh em….

Những anh em Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh – dấn thân vào một tiến trình tự vấn chính mình, và nỗ lực xác định những  đặc tính riêng biệt trong số những đoàn sủng và ơn gọi đang hiện hữu, những ơn mang lại cho Dòng chúng tôi căn tính đặc biệt trong Giáo hội.

Những anh em Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh – dấn thân vào một tiến trình tự vấn chính mình, và nỗ lực xác định những  đặc tính riêng biệt trong số những đoàn sủng và ơn gọi đang hiện hữu, những ơn mang lại cho Dòng chúng tôi căn tính đặc biệt trong Giáo hội.