Home / Ơn Gọi / Ơn Gọi Nữ Dòng Kín Cát Minh

Ơn Gọi Nữ Dòng Kín Cát Minh

  • Nếu bạn là người công giáo, phụ nữ độc thân và đã học xong Trung Học Phổ Thông, tuổi từ 18 đến 35.
  • Bạn muốn sống đời sống dâng hiến trong nhà kín.
  • Đặc biệt bạn thích đời sống cầu nguyện, chiêm niệm, và cộng đoàn.
  • Bạn có sức khoẻ tốt, trí phán đoán lành mạnh và có tinh thần trách nhiệm.

Bạn có thể liên lạc mẫu đơn dưới đây, Nhà Dòng sẽ liện lạc với bạn.

[ninja_form id=3]

Check Also

NGÀY QUỐC TẾ CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU 2022

NGÀY QUỐC TẾ CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU 2022 Đáp lại lời mời gọi …