Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Lễ Các Thánh Nam Nữ – Mátthêu 5:1-12a

Chủ Nhật 1 Tháng Mười Một, 2020

|

CacThanhNamNu

Tám Mối Phúc Thật Mt 5:1-12a 1.  Lắng nghe Lời Chúa a)  Lời nguyện mở đầu: Lạy Chúa, ý nghĩa của cuộc đời chúng con là đi tìm kiếm Lời Chúa, là Lời đến với chúng con trong con người của Đức Kitô.  Xin Chúa hãy