Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại

Thứ Hai 25 Tháng Một, 2021

phalotrolai

Tuần III Mùa Thường …