Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Thứ Ba 15 Tháng Chín, 2020

ĐứcMẹSầuBi

Mùa Thường Niên Ga 19:25-27   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa Toàn Năng,