Home / Tag Archives: Cha Trung

Tag Archives: Cha Trung

Suy niệm 5 – Tĩnh tâm Mùa Vọng cùng Thánh Gioan Thánh Giá

Biên soạn: Lm. Giuse Trần Thanh Trung, O.Carm. SUY NIỆM 5: KINH QUA GAI GÓC “Em là …bông huệ thắm trong thung lũng. Bạn tình tôi… có khác gì nhánh huệ giữa bụi gại…” (Dc 2:1-2). “Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ …

Xem thêm ...