Home / Tag Archives: Chị Thánh Teresa

Tag Archives: Chị Thánh Teresa

ĐỨC MẾN TIN TƯỞNG TẤT CẢ, HY VỌNG TẤT CẢ (1Cr 13, 8)

Giuse Phan Quang Trí, O.Carm.Rôma, 14/09/2020 Cuối mùa hè 2020, lần đầu tiên Phụ Tỉnh Thánh Giuse Dòng Cát Minh Việt Nam tổ chức Tuần Lễ Linh Đạo nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức về nhà Dòng. Thành phần tham khóa học khá đa dạng bao gồm một số linh …

Xem thêm ...