Home / Tag Archives: Ngày của mẹ

Tag Archives: Ngày của mẹ

Mẹ!

Mẹ!   Xin cho con sống hơn mẹ một ngày Để khỏi nhìn nước mắt mẹ tuôn rơi Trên khoé mi gầy hao mưa nắng Ngày con ra đi về chốn vĩnh hằng.   Xin cho con sống hơn mẹ một ngày Để được nhìn mẹ phút cuối đời con …

Xem thêm ...