Home / Tag Archives: OLMC

Tag Archives: OLMC

Thông Điệp Từ Cha Tổng Quyền Gửi Đến Gia Đình Cát Minh Nhân Dịp Lễ Kính Trọng Thể Đức Mẹ Núi Cát Minh

Lo NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2023 Ngày 16 tháng 7 quy tụ tất cả anh chị em trên khắp thế giới trong dịp mừng lễ và tạ ơn vì món quà tình yêu của chúng ta dành cho Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, dưới tước hiệu Đức Mẹ Núi …

Xem thêm ...