Home / Tag Archives: Vũ Trọng Tài

Tag Archives: Vũ Trọng Tài

Đức Bà tiến dâng

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021 —————————————————– “Đức Bà tiến dâng” Ts. Vinh-sơn Vũ Trọng Tài, O.Carm.

Xem thêm ...